Vejledning

Processer i konkurrencesager

Denne vejledning beskriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens processer i sager om mulige overtrædelser af konkurrenceloven.

En konkurrencesag tager ofte lang tid at gennemføre, men en god dialog mellem din virksomhed og styrelsen kan medvirke til, at sagen kan afsluttes på en hurtig og smidig måde. Der er derfor i processen indbygget en række værktøjer, som understøtter dialogen. Selv om der ofte kan være uenighed om, hvordan en sag skal vurderes, lægger styrelsen stor vægt på at være lydhør og på, at din virksomhed har god mulighed for at give sine synspunkter til kende.

Vejledningen beskriver processen lige fra den indledende screening af en sag til indhentning af oplysninger, analyse, høring af parterne, forelæggelse for Konkurrencerådet og indbringelse for domstolene med henblik på pålæggelse af en civil bøde.

Vejledningen gennemgår også mulighederne for at afslutte en sag hurtigt ved at vedtage en udenretlig civil bøde eller afgive tilsagn samt mulighederne for at klage over Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelser.

Derudover giver vejledningen information om, hvordan man kan klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis man oplever, at en eller flere virksomheder overtræder konkurrencereglerne.