Vejledning

Vejledning om konkurrenceloven

Formålet med denne vejledning er at fremme konkurrencen i Danmark ved at udbrede kendskabet til og forståelsen af konkurrencereglerne.

Vejledningen forsøger at give en enkel og lettilgængelig introduktion til konkurrencereglerne. Vejledningen forsøger ikke at behandle alle dele af konkurrencereglerne eller alle typer af konkurrencelovsovertrædelser. Vejledningen fokuserer på de typer af overtrædelser, som det vil være relevant for de fleste virksomheder at have kendskab til.

Vejledningen beskriver helt overordnet, hvad der er forbudt, og hvad virksomhederne risikerer, hvis de overtræder konkurrencereglerne. Derimod er det ikke formålet med vejledningen at give en detaljeret gennemgang af, hvornår konkurrencereglerne er overtrådt. Det vil i øvrigt altid kræve en konkret vurdering fra sag til sag.

Vejledningen indeholder også information om, hvornår virksomheders konkurrenter eller leverandører eventuelt bruger ulovlige midler i konkurrencen, og der derfor kan være grund til at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.