Vejledning

Opfordrer din myndighed til ulovlig adfærd?

 Offentlige myndigheder samarbejder ofte med virksomheder og brancheforeninger. Samarbejdet er vigtigt. Det giver myndighederne en bedre viden om det marked, de regulerer. Samarbejdet er derfor med til at sikre kvaliteten og effektiviteten af den offentlige regulering.

Men offentlige myndigheder skal huske konkurrenceloven. Hvis myndigheder opfordrer til frivillige  brancheaftaler eller giver indsigt i konkurrencefølsomme oplysninger, er der en risiko for, at myndighederne – mod deres hensigt – kan tilskynde virksomheder til at overtræde konkurrenceloven.

Det er ulovligt for virksomheder at indgå konkurrencebegrænsende aftaler, ligesom det kan være ulovligt at udveksle konkurrencefølsomme oplysninger. Hvis en offentlig myndighed tilskynder til en konkurrencebegrænsende adfærd, kan det have alvorlige konsekvenser for virksomhederne, der i sidste ende kan idømmes bøde- eller fængselsstraf.

Formålet med denne pjece er at skærpe myndighedernes opmærksomhed, så myndigheden undgår at opfordre til ulovlige aftaler eller på anden måde medvirke til en ulovlig koordinering af konkurrerende virksomheders adfærd.