Vejledning

Vejledning om rådsmedlemmernes tavshedspligt

Et medlem af Konkurrencerådet har tavshedspligt om alle oplysninger – både skriftlige og mundtlige – som den pågældende modtager i sin egenskab af medlem af rådet. Et rådsmedlem må derfor ikke drøfte eller på anden måde videregive oplysninger fra rådsarbejdet til uvedkommende.