Vejledning

Informationsaktiviteter i brancheforeninger

Formålet med denne vejledning er at give en oversigt over de regler i konkurrenceloven, som sætter rammerne for brancheforeningers informationsaktiviteter. Vejledningen dækker både over envejskommunikation fra brancheforeningen, men også udveksling af oplysninger om, med eller mellem de enkelte medlemmer.

Brancheforeninger varetager mange vigtige funktioner, som både er til gavn for virksomhederne og samfundet. God information fra brancheforeningerne kan skabe værdifulde vækstbetingelser for konkurrencen, som både er til fordel for virksomhederne, men også for forbrugerne.

Dog kan nogle former for information hæmme konkurrencen. Hvis en brancheforening udsender informationer om konkurrenceparametre, kan det medføre ensretning og koordinering af medlemmernes adfærd, som kan være til skade for konkurrencen og i sidste ende forbrugerne.

Denne vejledning giver et overordnet indblik i, hvordan brancheforeningerne kan dele information med deres medlemmer, uden at de overtræder konkurrenceloven.