Vejledning

Vejledning om håndtering af rådsmedlemmernes inhabilitet

Denne vejledning indeholder en beskrivelse af inhabilitetsreglerne samt proceduren, som skal følges af et rådsmedlem for undgå, at der efter en rådsafgørelse opstår spørgsmål om medlemmets habilitet.