Vejledning

Hvad skal din virksomhed overveje ved fælles bud med andre virksomheder?

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en kort guide til virksomheder, der overvejer at gå sammen med en eller flere andre virksomheder om fælles bud på en opgave. Guiden er godkendt af Konkurrencerådet.

Fælles bud kan give gevinster til udbyderen af opgaven i form af flere og bedre tilbud. Samtidig får virksomheder mulighed for at byde ind på opgaver, som de ikke kan løfte alene. Men hvis virksomheder, som er konkurrenter, samarbejder, risikerer de at overtræde konkurrencereglerne.

Med den nye guide ”Hvad skal din virksomhed overveje ved fælles bud med andre virksomheder?” kan virksomheder hurtigt få et overblik over, hvad de bør afklare, hvis de overvejer at afgive fælles bud. For eksempel hvornår virksomheder kan betragtes som konkurrenter om en opgave, og hvornår et fælles bud kan begrænse konkurrencen.

Guiden er et supplement til den noget længere vejledning ”Når virksomheder afgiver fælles bud – en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven”.