Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse fra 16 rådgivningsvirksomheder tilknyttet Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR) og Patriotisk Selskab om etablering af joint venturet DLBR P/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse fra 16 rådgivningsvirksomheder tilknyttet branchesamarbejdet Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR) og Patriotisk Selskab f.m.b.a. (”Patriotisk Selskab”) (samlet ”parterne”) om etablering af et selvstændigt fungerende joint venture DLBR P/S med dertilhørende komplementar, som begge ejes ligeligt af parterne.

De 16 rådgivningsvirksomheder er LandboNord, Velas I/S, Fjordland, Spiras, Bornholms Landbrug & Fødevarer, Agri Nord, Vestjysk Landboforening, VKST f.m.b.a., Landbrugsrådgivning Syd I/S, nf plus, Odsherreds Landboforening, Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig, SAGRO I/S, Rådgivningscenter Nord, Østdansk Landboforening og Agrovi I/S.

Oprettelsen af joint venturet udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Parterne driver alle virksomhed inden for rådgivning og formidling af viden til små og mellemstore virksomheder i en række erhverv, herunder til landmænd, gartnere og øvrige kunder i jordbrugssektoren. Rådgivningen vedrører bl.a. økonomisk og juridisk rådgivning, rådgivning om arbejdsforhold, og rådgivning inden for miljø, energi og landbrug, herunder bl.a. planteavl og husdyrproduktion.

Parterne anvender bl.a. økonomi-systemet Ø90 og InterCount (tidligere Ø90 Online og/eller Summax) med dertilhørende produkter herunder Dashboard, eOverblik og Business Rate, som også tilbydes til parternes kunder.

Ø90 og InterCount er begge ERP-systemer, og herudover er Ø90 også et ”business analytics tool”.

I dag er Ø90 og InterCount ejet af Landbrug & Fødevarer f.m.b.a. Med etableringen af joint venturet overdrages Ø90 og InterCount til DLBR P/S. Samtidig overtager DLBR P/S fra Landbrug & Fødevarer anparter i Grøn Marketing ApS, der har til formål at være bærer af et sikkerhedscertifikat vedrørende momsopgørelser fra Ø90.

DLBR P/S skal tilbyde services og softwareløsninger inden for regnskabsudarbejdelse, økonomistyring, økonomisk rådgivning og øvrige relevante serviceydelser i Danmark. DLBR P/S vil endvidere fungere som indkøbssamarbejde for parterne for navnlig indkøb af skattefaglig viden, revisionsfaglig viden og pensions- og forsikringsaftaler.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 21. december 2023 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion: DLBR P/S

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Fuldmægtig Emma Nedahl Ottesen, tlf. 4171 5111 eller e-mail eno@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.