Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Semler Gruppen A/S' erhvervelse af enekontrol over H.P. Entreprenørmaskiner A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget anmeldelse af Semler Gruppen A/S' ("Semler Gruppen") erhvervelse af enekontrol over H.P. Entreprenørmaskiner A/S ("H.P. Entreprenørmaskiner").

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

H.P. Entreprenørmaskiner sælger entreprenørmaskiner, som bl.a. læssere fra to lokationer i henholdsvis Horsens og Bjæverskov i Danmark og en lokation i Nuuk, Grønland. H.P. Entreprenørmaskiner sælger entreprenørmaskiner af mærkerne Hitachi, Sandvik og Bell, til entreprenørvirksomheder i Danmark, i Grønland og på Færøerne.

Semler Gruppen er en dansk koncern, som blandt andet består af virksomhederne Skandinavisk Motor Co A/S (bilimportørselskab af blandt andet bilmærkerne Volkswagen, Audi, Škoda og SEAT), Semler Mobility Retail A/S, Car Holding A/S og Semler Agro A/S. Semler Gruppen har desuden andel i kontrollen over leasingselskabet Volkswagen Semler Finans A/S.

Semler Gruppens forretningsområder omfatter blandt andet import og salg af personbiler, lette erhvervskøretøjer, læssere og landbrugsmaskiner, salg af reservedele og tilbehør, salg af service- og reparationsydelser samt salg af øvrige mobilitetsydelser, herunder leasingydelser.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 12. marts 2024 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Semler Gruppen / H.P. Entreprenørmaskiner

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Karen Diarra Overby, tlf. 41 71 50 82 eller e-mail kdo@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.