Afgørelse

Nummer
23/08676

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af etableringen af et joint venture, DLBR P/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. januar 2024 en forenklet anmeldelse af et joint venture, DLBR P/S, mellem 15 rådgivningsvirksomheder tilknyttet Dansk Landbrugsrådgivning (”DLBR”) og Patriotisk Selskab f.m.b.a. (samlet ”parterne”, mens alle virksomhederne tilknyttet DLBR omtales ”DLBR-virksomhederne” og Patriotisk Selskab f.m.b.a. er ”Patriotisk Selskab”).

Transaktionen udgør etableringen af et joint venture, DLBR P/S, hvortil Ø90 og InterCount med dertilhørende produkter, herunder Dashboard, eOverblik og Business Rate, overdrages. Ø90 og InterCount med dertilhørende produkter er før transaktionen ejet af Landbrug & Fødevarer f.m.b.a. og udbydes af SEGES Innovation P/S. DLBR P/S skal fremover fungere som et selvstændigt fungerende joint venture. DLBR P/S overtager samtidig anparter i Grøn Marketing ApS, der har til formål at være bærer af et sikkerhedscertifikat vedrørende momsopgørelser fra Ø90, fra Landbrug & Fødevarer.