Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af I/S Vestforbrændings erhvervelse af enekontrol over Farum Fjernvarme A.M.B.A.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af I/S Vestforbrændings (”Vestforbrænding”) erhvervelse af enekontrol over Farum Fjernvarme A.M.B.A. (”Farum Fjernvarme”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelsen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Farum Fjernvarme er et forbrugerejet andelsselskab, der producerer og leverer fjernvarme i Farum i Furesø Kommune samt i Allerød Kommune i et mindre industriområde afgrænset af Farremosen, Nymøllevej og Hillerødmotorvejen.

Vestforbrænding er et fælleskommunalt affalds- og energiselskab ejet af 19 sjællandske kommuner og aftager forbrændingsegnet restaffald fra samtlige ejerkommuner. Virksomheden varetager alle former for affaldshåndtering, og har aktiviteter med at indsamle og håndtere affald fra erhverv og borgere, som enten sorteres til genanvendelse eller brændes og udnyttes til elektricitet og varme.  Vestforbrænding leverer blandt andet fjernvarme til Farum Fjernvarme, samt følgende ejerkommuner: Ballerup, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Herlev, og Lyngby-Taarbæk.

Vestforbrænding har desuden datterselskabet DTU Kraftvarmeværk ApS (aktiv inden for el- og varmeproduktion) og er medejer af en række selskaber som har følgende aktiviteter; VF Carbon Capture A/S, AV Miljø I/S (affaldsdeponi), SMOKA I/S (modtagelse af farligt affald), AFATEK A/S (behandling og genanvendelse af restprodukt fra energiudnyttet affald), Dansk Restprodukthåndtering A.M.B.A. (restprodukthåndtering) samt Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. (serviceydelser indenfor administrations opgaver).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 13. februar 2024 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Vestforbrænding / Farum Fjernvarme

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Karen Diarra Overby, tlf. 41 71 50 82 eller e-mail kdo@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.