Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Saudi Aramcos erhvervelse af fælleskontrol over Gas & Oil Pakistan Ltd.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Aramco Asia Singapore Pte. Ltd.'s, et helejet datterselskab af Saudi Arabian Oil Company (“Saudi Aramco”), erhvervelse af fælleskontrol over Gas & Oil Pakistan Ltd. (“G&O”) sammen med Khalid Riaz. G&O vil udgøre et selvstændigt fungerende joint venture.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Saudi Aramco er et kapitalselskab etableret i Kongeriget Saudi-Arabien. Saudi Aramco er primært engageret i prospektering, udforskning, boring og udvinding af kulbrinte substanser samt behandling, fremstilling, raffinering og markedsføring af disse substanser. Saudi Aramco ejer SABIC Innovative Plastics Denmark ApS og SABIC Nordic A/S, der har aktiviteter i Danmark. SABIC Innovative Plastics Denmark ApS' hovedaktivitet er at være agent og fremme salget af produkter fra dets principal, SABIC Innovative Plastics BV, mens SABIC Nordic A/S er agent inden for polymersalg.

G&O opererer udelukkende i Pakistan inden for indkøb, opbevaring, salg og markedsføring af olieprodukter (herunder diesel og benzin) og via sit netværk af over 1.100 detailforretninger. G&O udlejer også sine lokaler til tredjeparter, der driver dagligvarebutikker på forpladserne til G&O's detailforretninger. G&O har ingen aktiviteter i Danmark eller andre steder uden for Pakistan.

Khalid Riaz er pakistansk statsborger og kontrollerer også andre virksomheder, der har aktiviteter i Pakistan og Nepal.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 30. januar 2024 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Project Mountain – Saudi Aramcos / Gas & Oil Pakistan

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Andreas Kusk, tlf. 4171 5348 eller e-mail anku@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.