Afgørelse

Nummer
23/08038

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Dagrofas overtagelse af syv detailbutikker fra Rema 1000

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 13. december 2023 en almindelig anmeldelse af Dagrofa ApS' (herefter ”Dagrofa”) erhvervelse af fem butiksejendomme og overdragelse af to lejemål fra REMA 1000 Danmark ApS (herefter ”REMA 1000”).

Transaktionen indebærer, at fem af de dagligvarebutikker, som REMA 1000 tidligere har erhvervet fra ALDI Danmark ApS, videreoverdrages til Dagrofa fra REMA 1000. Derudover har Dagrofa og REMA 1000 indgået aftale om, at to af REMA 1000’s eksisterende lejemål også skal overdrages til Dagrofa som led i transaktionen. Samlet vil de syv butikker, der er omfattet af transaktionen, betegnes ”Target”. Butikkerne er placeret i Esbjerg (2), Grenå, Helsingør, Risskov, Lind og Tønder.