Afgørelse

Nummer
23/09835

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

NRGi Elhandel A/S’ erhvervelse af Scanenergi A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 25. januar 2024 en anmeldelse af en fusion mellem NRGi Elhandel A/S (”NRGi Elhandel”) og Scanenergi A/S (”Scanenergi”).

Transaktionen indebærer, at NRGi Elhandel, der ultimativt ejes af NRGi a.m.b.a., overtager hele aktiekapitalen i Scanenergi fra Scanenergi Holding A/S. Med transaktionen erhverver NRGi Elhandel dermed enekontrol over Scanenergi.