Afgørelse

Nummer
MTF-24/00320-13

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af Sanistål A/S’ erhvervelse af enekontrol over Bacher Work Wear A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 9. februar 2024 en anmeldelse af en fusion mellem Sanistål A/S (”Sanistål”) og Bacher Work Wear A/S (”Bacher Work Wear”).

Ved transaktionen erhverver Sanistål 100 pct. af aktierne i Bacher Work Wear, og CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (”CVC”) opnår dermed via Ahlsell Danmark ApS (”Ahlsell”) og Sanistål indirekte enekontrol over Bacher Work Wear.