Afgørelse

Nummer
MTF-23/08244

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Aeven A/S’ erhvervelse af Sentia Denmark Holding ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. februar 2024 en anmeldelse af en fusion mellem Aeven A/S (”Aeven”) og Sentia Denmark Holding ApS (”Sentia”).