Offentlig-privat samarbejde

Status for offentlig konkurrence

Status for offentlig konkurrence er en analyse, der giver overblik over, om offentlige myndigheder henter de potentielle gevinster, der er i at skabe konkurrence om udbudsegnede opgaver. Gevinsterne kan være mere effektive løsninger, højere kvalitet eller innovation i det offentlige.

Analyse

Status for offentlig konkurrence

Hvordan står det til med konkurrencen om de offentlige kontrakter? Læs mere i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens seneste analyse fra 2022.

Læs seneste Status for offentlig konkurrence