Skip navigation

Status for offentlig konkurrence

Status for offentlig konkurrence giver et overblik over, om offentlige myndigheder henter de potentielle gevinster, der er i at skabe konkurrence om udbudsegnede opgaver. Gevinsterne kan være mere effektive løsninger, højere kvalitet samt innovation i det offentlige.

 Status for offentlig konkurrence 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrsen har siden 2012 udarbejdet en årlig status for offentlig konkurrence:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Sidst opdateret: 19. december 2019

Danmarkskortet

Konkurrence i kommunerne

Danmarkskortet viser, hvor mange udbudsmulige opgaver kommunerne samlet har konkurrenceudsat i 2019.