Offentlig-privat samarbejde

Status for offentlig konkurrence

Publikationen Status for offentlig konkurrence giver et overblik over, om offentlige myndigheder henter de potentielle gevinster, der er i at skabe konkurrence om udbudsegnede opgaver. Gevinsterne kan være mere effektive løsninger, højere kvalitet samt innovation i det offentlige.

Sidst opdateret: 23. marts 2022

 

KONKURRENCE I KOMMUNERNE

Danmarkskortet

Danmarkskortet viser, hvor mange udbudsmulige opgaver kommunerne samlet har konkurrenceudsat i 2019.
gå til Konkurrence i kommunerne - Danmarkskortet