Analyse

Status for offentlig konkurrence 2022

Andelen af EU-udbud med potentielt grønne elementer er steget siden 2020. Derudover er niveauet for konkurrenceudsatte offentlige opgaver (IKU) i 2021 steget. Det viser analysen "Status for offentlig konkurrence 2022". Siden 2012 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen, der giver et indblik i udviklingen af konkurrencen om de offentlige kontrakter.

I 2021 købte det offentlige ind for cirka 400 milliarder kroner. Samlet set er der offentliggjort cirka 2.200 danske EU-udbud. Det viser den årlige analyse ”Status for offentlig konkurrence 2022”, som denne gang indeholder særkapitler om grønne danske EU-udbud og ændringerne i udbudsloven.

Et af hovedresultaterne i publikationen er, at kommuner, regioner og stat samlet set har øget deres konkurrenceudsættelsesgrad i 2021, særligt båret af regionerne, der har haft særlige indkøb relateret til håndtering af COVID-19-krisen.

Herudover ses det, at flere EU-udbud indeholder grønne ord. Det gælder således op mod 60 pct. af EU-udbud i 2022 mod ca. 44 pct. i 2020. Det kan indikere, at flere udbud indeholder miljø- og klimaforbedrende tiltag.

Publikationen viser også, at de små virksomheder har vundet færre offentlige opgaver end i 2020, selv om flere udbud er blevet opdelt i mindre kontrakter. Det gennemsnitlige antal tilbud, som ordregiverne modtager i deres EU-udbud, er fortsat knap fire tilbud. Det peger på, at ordregivere i de fleste tilfælde oplever god konkurrence om opgaverne.