Analyse

Status for offentlig konkurrence 2020

Den offentlige sektor køber hvert år varer og tjenester for godt 380 mia. kr. Det svarer til ca. 1/3 af de offentlige udgifter og knap 1/6 af Danmarks bruttonationalprodukt. Det viser dette års Status for offentlig konkurrence. Siden 2012 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen, der giver et indblik i udviklingen af konkurrencen om de offentlige kontrakter.

Gennem offentlige ordregiveres krav og ønsker til produkter, kan de private virksomheder bidrage til at styrke kvaliteten i den offentlige service, og skubbe Danmark i en mere nytænkende og grøn retning.

I dette års udgave af Status for offentlig konkurrence belyses udviklingen i konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver, og der sættes særligt fokus på tre temaer:

  1. I hvilket omfang indgår krav om bæredygtighed, herunder klima- og miljøhensyn, i danske EU-udbud?
  2. Hvor stor en rolle spiller konsortiedannelse i danske udbud?
  3. Hvordan går det med at bruge de fleksible udbudsformer, som kan skabe grundlag for mere innovative offentlige løsninger?

Hent figuroversigten (Excel) med baggrundstal for Status for offentlig konkurrence 2020