Analyse

Status for offentlig konkurrence 2015

I 2014 købte offentlige ordregivere varer og tjenester hos private virksomheder for næsten 300 mia. kr. Det svarer til 15 pct. af det danske bruttonationalprodukt. Det er store summer, der købes ind for, og det er vigtigt, at indkøbene sker så effektivt som muligt, så der er den rette sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Konkurrence om de offentlige opgaver er med til at sikre fortsat effektivisering, kvalitetsudvikling og innovation i opgaveløsningen. Konkurrence bidrager til at hæve produktiviteten i den offentlige sektor ved at optimere arbejdsgange og udstyr, forbedre overblik og styring samt skærpe fokus på at opnå et ønsket kvalitets- og serviceniveau.

Konkurrenceudsættelse af de offentlige opgaver betyder ikke nødvendigvis, at opgaven skal varetages af en privat aktør. Det betyder blot, at opgaven bringes i udbud. Kommuner og regionerne har mulighed for selv at vinde udbuddet gennem et kontrolbud.

Status for offentlig konkurrence 2015 giver et overblik over udviklingen i hvilke offentlige opgaver, der bliver skabt konkurrence om.

Status for offentlig konkurrence 2015 viser, at der, over de seneste år, har været en tendens til en svag stigning i den samlede konkurrenceudsættelse af de offentlige opgaver. Der er dog potentiale for, at langt flere udbudsegnede opgaver konkurrenceudsættes. Staten, regionerne og kommunerne konkurrenceudsatte 25,4 pct. af deres samlede udbudsegnede opgaver i 2014.

Det samlede tal for konkurrenceudsættelse dækker over store spredninger, og der er langt fra de kommuner og regioner, der konkurrenceudsætter mest, til de kommuner og regioner, der konkurrenceudsætter mindst.
På regionernes områder varierer konkurrenceudsættelsesgraden fra under 18 pct. hos den region, der konkurrenceudsætter færrest udbudsegnede opgaver til over 23 pct. hos den region, der konkurrenceudsætter flest. Hvis alle regioner konkurrenceudsatte som den region, der konkurrenceudsætter flest opgaver, ville der blive skabt konkurrence for opgaver til en værdi af næsten 3 mia. kr. yderligere.

Tilsvarende varierer kommunernes konkurrenceudsættelsesgrader fra under 20 pct. fra de kommuner, der konkurrenceudsætter færrest udbudsegnede opgaver, til over 40 pct. hos de kommuner, der konkurrenceudsætter flest. Hvis alle de kommuner, der ligger under kommunernes samlede gennemsnit, på 26,4 pct., hævede deres konkurrenceudsættelsesgrad til gennemsnittet, ville der blive skabt konkurrence for opgaver til en værdi af yderligere godt 2 mia. kr. mens effekten ville være over 17 mia. kr., hvis alle kommuner konkurrenceudsætte på samme niveau som gennemsnit af de fem, der konkurrenceudsætter flest opgaver.