Øvrige nyheder

Nye e-formularer til EU-udbud

Europa-Kommissionen har indført nye e-formularer til bekendtgørelser og meddelelser til brug ved EU-udbud. De hidtidige standardformularer kan anvendes til og med den 24. oktober 2023. Det betyder, at du herefter skal offentliggøre bekendtgørelser og meddelelser i de nye e-formularer.

Nye e-formularer

Europa-Kommissionen har indført nye e-formularer til bekendtgørelser og meddelelser ved EU-udbud, som erstatter de hidtidige standardformularer.

Europa-Kommissionen har i forskellige sammenhænge udtalt, at overgangsperioden forlænges, således at de hidtidige standardformularer kan anvendes parallelt med e-formularerne frem til den 31. januar 2024. Der er imidlertid ikke etableret et juridisk grundlag for en sådan forlængelse af overgangsperioden, og Europa-Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til kun at bruge e-formularerne.

Hvad betyder ændringerne i praksis?

E-formularerne udfyldes elektronisk, enten via en udbudsplatform, som ordregiver har adgang til, eller via Publikationskontorets løsning, eNotices2.

Hvis du i dag udfylder dine bekendtgørelser og meddelelser i en udbudsplatform, bliver de nye e-formularer implementeret af platformsleverandøren, og du skal stadig udfylde dem via din udbudsplatform. Hvis du har spørgsmål til den konkrete brug, kan du kontakte din leverandør.

Hvis du i dag udfylder bekendtgørelser og meddelelser i eNotices, skal du for at bruge e-formularerne fremover udfylde dem i eNotices2.

Det er stadig de samme informationer, der skal udfyldes i e-formularerne, men opbygning, navngivning mv. kan være anderledes.

Hjælp og vejledning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder på en vejledning om de nye e-formularer, som forventes offentliggjort inden overgangsperiodens udløb den 24. oktober 2023. Vejledningen vil ud over at give en introduktion til de nye e-formularer også indeholde et opslagsværk, som ordregivere kan bruge ved udfyldelsen af e-formularerne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.