Analyse

Status for offentlig konkurrence 2019

Overordnet set er der et velfungerende marked for offentlige indkøb i Danmark. Det er et af resultaterne i dette års udgave af ”Status for offentlig konkurrence”.

Analysen viser blandt andet:

  • Andelen af offentlige udbud, der kun modtager meget få tilbud, er faldet fra 38,5 pct. til 35,1 pct.
  • Brugen af fleksible og innovationsfremmende udbudsformer er steget fra 11 til 20 procent siden 2015. Fleksible procedurer giver de offentlige indkøbere og private virksomheder mulighed for mere dialog og samarbejde med henblik på at opnå de bedste løsninger.
  • Små virksomheder med under 50 ansatte vandt i 2018 knap 46 procent af alle danske EU-udbud, hvilket er en lille stigning siden året før.
  • Konkurrenceudsættelsen af tjenesteydelser, som kan løses af både private leverandører og det offentlige selv, har med få udsving ligget på knap 26 pct. siden udbudslovens vedtagelse.