Afgørelse

Nummer
23/01124

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Nye Visioner v/Susanne Christtreu - bøde på 2.500 kr. - aftaler om priser og opdeling af kunder

Virksomheden Nye Visioner v/Susanne Christtreu har accepteret en mindre bøde for at have overtrådt konkurrenceloven ved at indgå aftaler om priser og kundedeling. Bøden er den 13. og sidste, som Konkurrencerådet har udstedt i sagskomplekset.