Afgørelse

Nummer
22/08184

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Nye Visioner v/Søren Dybdal - bøde på 90.000 kr. - aftaler om priser og opdeling af kunder

Virksomheden Nye Visioner v/Søren Dybdal har erkendt at have overtrådt konkurrenceloven ved at indgå aftaler om priser og kundedeling. Konkurrencerådet har udstedt en bøde på 90.000 kroner til virksomheden. Bøden er den femte, som omhandler kartelsamarbejde i regi af forretningskonceptet Nye Visioner.

Virksomheden Nye Visioner v/Søren Dybdal har accepteret at betale en bøde på 90.000 kroner for at have indgået ulovlige aftaler om priser og kundedeling i regi af forretningskonceptet Nye Visioner. Overtrædelsen har fundet sted i perioden juni 2013 til april 2021.

Forretningskonceptet Nye Visioner udbyder blandt andet kurser inden for personlig planlægning og effektivitet, mødeledelse, stressforløb og cheftræningsforløb. Mod provision stiller Nye Visioner v/Søren Dybdal konceptet til rådighed for en række virksomheder, som herefter bliver partnervirksomheder i Nye Visioner.

Nye Visioner v/Søren Dybdal har spillet en ledende rolle ved at stifte og drive samarbejdet i Nye Visioner. Derudover har virksomheden tilskyndet til overtrædelsen ved årligt at udsende reviderede priser, som partnervirksomhederne har kunnet give input til.

Tidligere i år erkendte fire tidligere partnervirksomheder i samme sagskompleks at have indgået ulovlige aftaler om priser og fordeling af kunder i regi af Nye Visioner. Virksomhederne accepterede bøder på 10.000-90.000 kroner for deres del af overtrædelserne.

Alle fem bøder i sagskomplekset begrænses af, at bøden højst kan udgøre 10 procent af den enkelte virksomheds nettoomsætning. Derudover er der i alle fem tilfælde givet samarbejdsrabat, blandt andet fordi partnerne har erkendt at have overtrådt konkurrenceloven og har samarbejdet om sagens opklaring og afgørelse.