Afgørelse

Nummer
22/10838

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Nye Visioner v/ Jens Schmidt - bøde på 0 kr. - aftaler om priser og opdeling af kunder

Nye Visioner v/Jens Schmidt og Pia Valsted har erkendt, at de har overtrådt konkurrenceloven ved at indgå i aftaler om priser og kundedeling i regi af forretningskonceptet Nye Visioner. Konkurrencerådet har tidligere udstedt bøder til 10 andre virksomheder i samme sagskompleks.