Afgørelse

Nummer
23/00313-1

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Pia Valsted (tidl. Nye Visioner v/ Pia Valsted) - bøde på 0 kr. - aftaler om priser og opdeling af kunder

Pia Valsted og Nye Visioner v/Jens Schmidt har erkendt, at de har overtrådt konkurrenceloven ved at indgå i aftaler om priser og kundedeling i regi af forretningskonceptet Nye Visioner. Konkurrencerådet har tidligere udstedt bøder til 10 andre virksomheder i samme sagskompleks.