Afgørelse

Nummer
22/10534-9

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Nye Visioner v/ Dorthe Ribergaard Vinther - bøde på 31.000 kr. - aftaler om priser og opdeling af kunder

Fem virksomheder har erkendt, at de har overtrådt konkurrenceloven ved at indgå i aftaler om priser og kundedeling i regi af forretningskonceptet Nye Visioner. Nye Visioner v/ Dorthe Ribergaard Vinther har accepteret bøden på 31.000 kr. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra juni 2019 til maj 2021.