Afgørelse

Nummer
22/10836

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Nye Visioner v/Pia Ulsing - bøde på 6.000 kr. - aftaler om priser og opdeling af kunder

Fem virksomheder har erkendt, at de har overtrådt konkurrenceloven ved at indgå i aftaler om priser og kundedeling i regi af forretningskonceptet Nye Visioner. Nye Visioner v/Pia Ulsing har accepteret en bøde på 6.000 kr. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra januar 2016 til maj 2021.