Afgørelse

Nummer
22/10910

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Nye Visioner v/Stina Duevang - bøde på 48.000 kr. - aftaler om priser og opdeling af kunder

Fem virksomheder har erkendt, at de har overtrådt konkurrenceloven ved at indgå i aftaler om priser og kundedeling i regi af forretningskonceptet Nye Visioner. Nye Visioner v/Stina Duevang har accepteret en bøde på 48.000 kr. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra maj 2020 til april 2021.