Analyser

Aftalebaseret regulering i forsyningssektoren

Det første arbejdspapir om aftalebaseret regulering (juli 2018) giver, med baggrund i erfaringer fra ind- og udland, en introduktion til reguleringsformen. I artiklen opstilles en række temaspørgsmål, der skal belyses nærmere, inden aftalebaseret regulering eventuelt indføres. Der tages udgangspunkt i forsyningssektoren som helhed. Sammen med artiklen offentliggøres også en for-analyse udarbejdet af Konveks for Forsyningssekretariatet

Det andet arbejdspapir om aftalebaseret regulering (maj 2019) beskriver erfaringer med og udfordringer ved at inddrage forbrugerne mere aktivt i reguleringen og i de beslutninger, som træffes i danske forsyningsvirksomheder, der har monopolkarakter. Spørgsmålet er, om aftalebaseret regulering kan udgøre rammen om en mere aktiv forbrugerinddragelse i forsyningssektoren, og hvad der i så fald bør overvejes i denne forbindelse.