Analyser

Teknologikataloger for drikke- og spildevand

Teknologikatalogernes primære formål er at kortlægge udviklingen i drikke- og spildevandsteknologiernes kvalitet og egenskaber med de tilhørende priser. Det forventes derfor, at katalogerne jævnligt opdateres. Desuden er det et formål at samle et kort og let tilgængeligt teknisk opslags- og baggrundsmateriale om anvendte teknologier, rammebetingelser mv.

Teknologikatalogerne består af to dele. Excel-delen indeholder prisdata og danner grundlag for inputs til beregning af priser. Pdf-delen indeholder blandt andet antagelser, teknologibeskrivelser og drifts- og vedligeholdelsespriser. I pdf-delen er der også en vejledning til brug af excel-delen. Teknologikatalogerne omfatter kun nye teknologier og indeholder information om alle aspekter af produktion osv. af drikkevand og håndtering mv. af spildevand i Danmark. De er udarbejdet i samarbejde med Rambøll.

Teknologikatalog for drikkevand (2020):

Teknologikatalog for spildevand (2021):