Skip navigation

Centre

Direktion

Direktør Jakob Hald

Direktør

Jakob Hald
E-mail
CV
Resultatløn

Vicedirektør Bitten Thorgaard

Vicedirektør

Bitten Thorgaard Sørensen
E-mail
CV

Vicedirektør Jacob Schaumburg-Müller

Vicedirektør

Jacob Schaumburg-Müller
E-mail

Mette Rose Skaksen

Vicedirektør

Mette Rose Skaksen
E-mail


Bjarne Bach Østergaard

Administrationssekretariat (ADM)

Kontorchef Bjarne Bach Østergaard

 • Økonomistyring
 • Ledelsesinformation
 • It og sikkerhed – herunder ansvaret for IT-projektstyring i styrelsen
 • Styrelsens resultatkontrakt
 • Service 
 • Indkøb
 • Kontakt til Koncern HR
 • Varetage styrelsens webudvikling, webanalyse og webstatistik

Lene Milthers

Direktionssekretariat (DS)

Kontorchef Lene Milthers

 • Direktionsbetjening, herunder direktionsmøder, direktionsseminarer, chefmøder og chefseminarer
 • Koordinering og kvalitetssikring af ministerbetjening
 • EU-koordination i styrelsen
 • Strategiske projekter
 • HR- og organisationsudvikling 
 • Betjening af Konkurrencerådet og det rådgivende udvalg
 • Projektkoordinering
 • Interne kurser i ministerbetjening og projektmodellen 

Hanne Arentoft

Center for Kommunikation (KOM)

Kommunikationschef Hanne Arentoft  

 • Pressehåndtering
 • Intern kommunikation
 • Styrelsens generelle formidling herunder præsentationer og sprog
 • Information til forbrugere, virksomheder og offentlige myndigheder om forbruger- og konkurrenceforhold
 • Styrelsens tilstedeværelse på sociale medier
 • Drive den offentlige forbrugerportal Forbrug.dk
 • Forberedelse og afvikling af fællesmøder
 • Koordinering af indhold på intranettet
 • Vedligehold på hjemmesider og intranet

Flemmings Steen Nielsen

Forbrugerpolitisk Center (FORCE)

Kontorchef Flemming Steen Nielsen

 • Medvirke til at nytænke policytiltag og initiativer på styrelsens projekter
 • Nytænke styrelsens formidlingsformer
 • Nytænke politikudvikling og initiativer på tværs af styrelsens projekter
 • Styrke styrelsens arbejde med evidensbaseret politikudvikling fx gennem konkrete eksperimenter
 • Udvikle politikoplæg, lovforslag og regeludstedelse på forbrugerområdet
 • Betjene minister, departement og folketing med besvarelse af konkrete forespørgsler
 • Varetage generelle internationale opgaver på forbrugerområdet
 • Forbruger Europa

Niels Enemærke

Center for Markedsanalyser og Økonomi (MØK)

Kontorchef Niels Enemærke

 • Tværgående analyser af konkurrence- og forbrugerforhold
 • Markedsanalyser
 • Økonomisk kvalitetssikring, sparring og vejledning på konkurrenceområdet
 • Økonomisk metodeudvikling
 • Vedligeholdelse af tværgående økonomisk viden
 • Chief economist working group

Tine Rønde

Konkurrencejuridisk Center (KJUR)

Kontorchef Tine Rønde

 • Lovforslag og regeludstedelse på konkurrenceområdet 
 • Juridisk sparring i konkurrencesager 
 • Peer review i rådssager  
 • Generel vejledning og forebyggelse på konkurrenceområde 
 • Internationalt samarbejde på konkurrenceområdet
 • Juridisk metodeudvikling
 • Vejledning om forvaltningsloven og offentlighedsloven
 • Forberedelse af konkurrencemøder
 • Interne kurser i konkurrenceret og forvaltningsret

Søren Bo Rasmussen

Konkurrencecenter for Medier, Tele og Fusioner (MTF)

Kontorchef Søren Bo Rasmussen

Håndhævelse af fusionskontrolreglerne i alle brancher. Herudover håndhævelse af konkurrenceloven, markedsovervågning og sekretariatsbetjening af Konkurrencerådet, ministerbetjening samt udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet vedrørende følgende brancher:

 • Medier
 • Sport
 • Underholdning og kultur
 • Forlagsvirksomhed

Louise Kastfelt

Konkurrencecenter for Detailhandel, Industri, Primære erhverv og Sundhed (DIPS)

Kontorchef Louise Kastfelt

Håndhævelse af konkurrenceloven, markedsovervågning og sekretariatsbetjening af Konkurrencerådet, ministerbetjening samt udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet vedrørende følgende brancher:

 • Fødevarer
 • Landbrug
 • Industri
 • Sundhed og Medicoindustri
 • Detailhandel (dagligvarehandel, specialhandel mv.)

Konkurrencecenter for Byggeri, Energi og Transport (BET)

Kontorchef Jens Gormsen 

Håndhævelse af konkurrenceloven, markedsovervågning og sekretariatsbetjening af Konkurrencerådet, ministerbetjening samt udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet vedrørende følgende brancher:

 • Transport (skibsfart, fly, bus, tog mv.)
 • Infrastruktur (havne, lufthavne, skinner mv.)
 • Energi
 • Miljø (affald og spildevand)
 • Skovbrug
 • Bygge og anlæg
 • Auto

Michael Riis

 

Center for Digitale Platforme (CDP)

Kontorchef Michael Christian Høg Riis
Kontorchef Claus Bjørn Galbo-Jørgensen

Opgaver vedrørende digitale platforme:

 • Håndhæve konkurrenceregler for digitale platforme
 • Udarbejde konkurrenceanalyser af digitale platforme
 • Gennemføre opsøgende aktiviteter henvendt mod danske virksomheder og andre interessenter
 • Være et knudepunkt for styrelsens analyser af big data, machine learning, kunstig intelligens og algoritmer samt brug heraf
 • Analysere adfærdsmæssige virkemidler på digitale platforme
 • Håndhæve de kommende regler i forordningen om erhvervsbrugeres rettigheder på digitale platforme (P2B-forordningen)

Håndhævelse af konkurrenceloven og betalingstjenesteloven. Markedsovervågning og sekretariatsbetjening af Konkurrencerådet, ministerbetjening samt udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet vedrørende følgende brancher:

 • Service
 • IT
 • Tele
 • Finans
 • Forsikring
 • Betalingstjenester
 • Tilsyn med betalingskortgebyrer efter betalingstjenesteloven

 


Stefan Kobbernagel

Center for Efterforskning og Karteller (EKA)

Kontorchef Stefan Kobbernagel

 • Kartelefterforskning
 • Efterforskningsstrategi
 • Planlægning og koordinering af kontrolundersøgelser
 • Leniency
 • Samarbejde med SØK
 • Metodeudvikling inden for kartelområdet
 • Straffesager på konkurrenceområdet
 • Vejledning om retssikkerhedsloven
 • Internationalt samarbejde om karteller

Kenneth Skov Jensen

Center for offentlig konkurrence (OK)

Kontorchef Kenneth Skov Jensen

 • Lovforslag og regeludstedelse på udbudsområdet
 • Analyser og politikoplæg om offentlig konkurrence
 • Information og vejledning om udbudsreglerne
 • Rådgivningsenheden - Statens indkøb
 • Udbud.dk
 • Offentlig-privat samarbejde
 • OPP

Tone Madsen

Center for vand (VAND)

Kontorchef Tone Madsen

 • Fastsættelse af årlige økonomiske rammer for vandselskaber
 • Beregne effektiviseringskrav gennem benchmarking på vandområdet
 • Årlig kontrol med selskabernes overholdelse af de økonomiske rammer
 • Håndtere klagesager i forbindelse med selskabernes økonomiske rammer
 • Understøtte selskabernes arbejde med at efterleve vandsektorloven
 • Håndtere kommunale indberetninger i henhold til stoploven og den tilhørende bekendtgørelse

Mogens Hansen

Sekretariatet for Stormrådet og de private ankenævn (SPA)

Afdelingschef Mogens Hansen

 • Sekretariat for Stormrådet
 • Administration af og regeludstedelse i forbindelse med oversvømmelses-, stormflods- og stormfaldsordningen.
 • Vejledning af borgere og virksomheder
 • Klagebehandling af stormflodssager
 • Administration af tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager
 • Håndtering af stormafgift.
 • Forvaltning af oversvømmelses- og stormflodspuljen samt stormfaldspuljen.
 • Sekretariatsbetjening af Ankenævnet på Energiområdet, Ankenævn for finansieringsselskaber og Ankenævn for Bedemandsbranchen

Andreas Weidemann

 

Louise Christophersen

Sekretariat for Forbrugerombudsmanden (FO) 

Forbrugerombudsmanden (FO) er en selvstændig myndighed, som sekretariatsbetjenes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Kontorchef Andreas Weidemann
Kontorchef Louise Christophersen 

 • Generel tilsynsmyndighed med overholdelse af markedsføringsloven og anden civilretlig forbrugerbeskyttende lovgivning
 • Konkrete markedsføringssager, projekter m.v.
 • Forhandling af vejledninger og retningslinjer
 • Førelse af straffesager og civile retssager ved domstolene
 • Særlig tilsynsmyndighed med en række forbrugerbeskyttende love
 • Internationalt tilsynssamarbejde om ulovlig grænseoverskridende markedsføring

 

Sidst opdateret: 1. maj 2019