Organisation

Centre

Direktion

Bitten Thorgaard Sørensen

Vicedirektør

Bitten Thorgaard Sørensen

Jacob Schaumburg-Müller

Vicedirektør

Jacob Schaumburg-Müller

Mette Rose Skaksen

Vicedirektør

Mette Rose Skaksen

Administrationssekretariat (ADM)

Bjarne Bach Østergaard

Kontorchef

Bjarne Bach Østergaard

 • Økonomistyring

 • Ledelsesinformation

 • It og sikkerhed – herunder ansvaret for IT-projektstyring i styrelsen

 • Styrelsens resultatkontrakt

 • Service

 • Indkøb

 • Kontakt til Koncern HR

 • Varetage styrelsens webudvikling, webanalyse og webstatistik

Direktionssekretariat (DS)

Lene Milthers

Kontorchef

Lene Milthers

 • Direktionsbetjening herunder direktionsmøder direktionsseminarer, chefmøder og chefseminarer

 • Koordinering og kvalitetssikring af ministerbetjening

 • EU-koordination i styrelsen

 • Strategiske projekter

 • HR- og organisationsudvikling

 • Betjening af Konkurrencerådet og det rådgivende udvalg

 • Projektkoordinering

 • Interne kurser i ministerbetjening og projektmodellen

Center for Kommunikation (KOM)

Hanne Arentoft

Kommunikationschef

Hanne Arentoft

 • Pressehåndtering

 • Intern kommunikation

 • Styrelsens generelle formidling herunder præsentationer og sprog

 • Information til forbrugere, virksomheder og offentlige myndigheder om forbruger- og konkurrenceforhold

 • Styrelsens tilstedeværelse på sociale medier

 • Drive den offentlige forbrugerportal Forbrug.dk

 • Forberedelse og afvikling af fællesmøder

 • Koordinering af indhold på intranettet

 • Vedligehold på hjemmesider og intranet

Forbrugerpolitisk Center (FORCE)

Flemming Steen Nielsen

Kontorchef

Flemming Steen Nielsen

 • Medvirke til at nytænke policytiltag og initiativer på styrelsens projekter

 • Nytænke politikudvikling og initiativer på tværs af styrelsens projekter

 • Udvikle politikoplæg og styrke styrelsens arbejde med evidensbaseret politikudvikling fx gennem konkrete eksperimenter

 • Betjene minister, departement og folketing med besvarelse af konkrete forespørgsler

 • Varetage generelle internationale opgaver på forbrugerområdet

 • Forbruger Europa

Forbrugerpolitisk Center (FORCE)

Susanne Aamann

Kontorchef

Susanne Aamann

 • Medvirke til at nytænke policytiltag og initiativer på styrelsens projekter

 • Nytænke politikudvikling og initiativer på tværs af styrelsens projekter

 • Udvikle politikoplæg, lovforslag og regeludstedelse på forbrugerområdet

 • Betjene minister, departement og folketing med besvarelse af konkrete forespørgsler

 • Varetage generelle internationale opgaver på forbrugerområdet

 • Stormrådet og Ankenævnet på Energiområdet

Center for Markedsanalyser og Økonomi (MØK)

Niels Enemærke

Kontorchef

Niels Enemærke

 • Tværgående analyser af konkurrence- og forbrugerforhold

 • Markedsanalyser

 • Økonomisk kvalitetssikring, sparring og vejledning på konkurrenceområdet

 • Økonomisk metodeudvikling

 • Vedligeholdelse af tværgående økonomisk viden

 • Chief economist working group

Center for Konkurrencejura, Efterforskning og Proces (KEP)

Tine Rønde

Kontorchef

Tine Rønde

 • Lovforslag og regeludstedelse på konkurrenceområdet

 • Opsporing af konkurrencelovsovertrædelser

 • Planlægning og koordinering af kontrolundersøgelser

 • Leniency

 • Straffesager på konkurrenceområdet og samarbejde med SØIK

 • Generel vejledning og forebyggelse på konkurrenceområde

 • Vejledning om forvaltningsloven og offentlighedsloven

 • Juridisk sparring og peer review i konkurrencesager

 • Anke- og retssager

 • Internationalt samarbejde på konkurrenceområdet

Center for Konkurrencejura, Efterforskning og Proces (KEP)

Stefan Kobbernagel

Kontorchef

Stefan Kobbernagel

 • Lovforslag og regeludstedelse på konkurrenceområdet

 • Opsporing af konkurrencelovsovertrædelser

 • Planlægning og koordinering af kontrolundersøgelser

 • Leniency

 • Straffesager på konkurrenceområdet og samarbejde med SØIK

 • Generel vejledning og forebyggelse på konkurrenceområde

 • Vejledning om forvaltningsloven og offentlighedsloven

 • Juridisk sparring og peer review i konkurrencesager

 • Anke- og retssager

 • Internationalt samarbejde på konkurrenceområdet

Konkurrencecenter for Medier og Fusioner (MTF)

Søren Bo Rasmussen

Kontorchef

Søren Bo Rasmussen

 • Håndhævelse af fusionskontrolreglerne i alle brancher. Herudover håndhævelse af konkurrenceloven, markedsovervågning og sekretariatsbetjening af Konkurrencerådet, ministerbetjening samt udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet vedrørende følgende brancher:

 • Medier

 • Sport

 • Underholdning og kultur

 • Forlagsvirksomhed

Konkurrencecenter for Detailhandel, Industri, Primære erhverv og Sundhed (DIPS)

Louise Kastfelt

Kontorchef

Louise Kastfelt

 • Håndhævelse af konkurrenceloven, markedsovervågning og sekretariatsbetjening af Konkurrencerådet, ministerbetjening samt udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet vedrørende følgende brancher:

 • Fødevarer

 • Landbrug

 • Industri

 • Sundhed og Medicoindustri

 • Detailhandel (dagligvarehandel, specialhandel mv.)

Konkurrencecenter for Byggeri, Energi og Transport (BET)

Jens Gormsen

Kontorchef

Jens Gormsen

 • Håndhævelse af konkurrenceloven, markedsovervågning og sekretariatsbetjening af Konkurrencerådet, ministerbetjening samt udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet vedrørende følgende brancher:

 • Transport (skibsfart, fly, bus, tog mv.)

 • Infrastruktur (havne, lufthavne, skinner mv.)

 • Energi

 • Miljø (affald og spildevand)

 • Skovbrug

 • Bygge og anlæg

 • Auto

Center for Digitale Platforme (CDP)

Michael Christian Høg Riis

Kontorchef

Michael Christian Høg Riis

 • Opgaver vedrørende digitale platforme:

 • Håndhæve konkurrenceregler for digitale platforme

 • Udarbejde konkurrenceanalyser af digitale platforme

 • Gennemføre opsøgende aktiviteter henvendt mod danske virksomheder og andre interessenter

 • Være et knudepunkt for styrelsens analyser af big data, machine learning, kunstig intelligens og algoritmer samt brug heraf

 • Analysere adfærdsmæssige virkemidler på digitale platforme

 • Håndhæve de kommende regler i forordningen om erhvervsbrugeres rettigheder på digitale platforme (P2B-forordningen)

 • Håndhævelse af konkurrenceloven og betalingsloven.

 • Markedsovervågning og sekretariatsbetjening af Konkurrencerådet, ministerbetjening samt udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet vedrørende følgende brancher:

 • Service

 • IT

 • Tele

 • Finans

 • Post

 • Forsikring

 • Betalingstjenester

 • Tilsyn med betalingskortgebyrer efter betalingstjenesteloven

Center for Digitale Platforme (CDP)

Claus Bjørn Galbo-Jørgensen

Kontorchef

Claus Bjørn Galbo-Jørgensen

 • Opgaver vedrørende digitale platforme:

 • Håndhæve konkurrenceregler for digitale platforme

 • Udarbejde konkurrenceanalyser af digitale platforme

 • Gennemføre opsøgende aktiviteter henvendt mod danske virksomheder og andre interessenter

 • Være et knudepunkt for styrelsens analyser af big data, machine learning, kunstig intelligens og algoritmer samt brug heraf

 • Analysere adfærdsmæssige virkemidler på digitale platforme

 • Håndhæve de kommende regler i forordningen om erhvervsbrugeres rettigheder på digitale platforme (P2B-forordningen)

 • Håndhævelse af konkurrenceloven og betalingsloven.

 • Markedsovervågning og sekretariatsbetjening af Konkurrencerådet, ministerbetjening samt udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet vedrørende følgende brancher:

 • Service

 • IT

 • Tele

 • Finans

 • Post

 • Forsikring

 • Betalingstjenester

 • Tilsyn med betalingskortgebyrer efter betalingstjenesteloven

Center for offentlig konkurrence (OK)

Kenneth Skov Jensen

Kontorchef

Kenneth Skov Jensen

 • Lovforslag og regeludstedelse på udbudsområdet

 • Analyser og politikoplæg om offentlig konkurrence

 • Information og vejledning om udbudsreglerne

 • Rådgivningsenheden - Statens indkøb

 • Udbud.dk

 • Offentlig-privat samarbejde

 • OPP

Center for vand (VAND)

Tone Madsen

Kontorchef

Tone Madsen

 • Fastsættelse af årlige økonomiske rammer for vandselskaber

 • Beregne effektiviseringskrav gennem benchmarking på vandområdet

 • Årlig kontrol med selskabernes overholdelse af de økonomiske rammer

 • Håndtere klagesager i forbindelse med selskabernes økonomiske rammer

 • Understøtte selskabernes arbejde med at efterleve vandsektorloven

 • Håndtere kommunale indberetninger i henhold til stoploven og den tilhørende bekendtgørelse

Center for vand (VAND)

Maria Folker-Schiller

Chef for jura og benchmarking

Maria Folker-Schiller

Sekretariat for Forbrugerombudsmanden (FO)

Andreas Weidemann

Kontorchef

Andreas Weidemann

 • Forbrugerombudsmanden (FO) er en selvstændig myndighed, som sekretariatsbetjenes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 • Generel tilsynsmyndighed med overholdelse af markedsføringsloven og anden civilretlig forbrugerbeskyttende lovgivning

 • Konkrete markedsføringssager, projekter m.v.

 • Forhandling af vejledninger og retningslinjer

 • Førelse af straffesager og civile retssager ved domstolene

 • Særlig tilsynsmyndighed med en række forbrugerbeskyttende love

 • Internationalt tilsynssamarbejde om ulovlig grænseoverskridende markedsføring

Sekretariat for Forbrugerombudsmanden (FO)

Louise Christophersen

Kontorchef

Louise Christophersen

 • Forbrugerombudsmanden (FO) er en selvstændig myndighed, som sekretariatsbetjenes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 • Generel tilsynsmyndighed med overholdelse af markedsføringsloven og anden civilretlig forbrugerbeskyttende lovgivning

 • Konkrete markedsføringssager, projekter m.v.

 • Forhandling af vejledninger og retningslinjer

 • Førelse af straffesager og civile retssager ved domstolene

 • Særlig tilsynsmyndighed med en række forbrugerbeskyttende love

 • Internationalt tilsynssamarbejde om ulovlig grænseoverskridende markedsføring

Koncern HR (EM-DEP)

Catharina Winterberg

Koncern HR Chef

Catharina Winterberg

 • Vi servicerer de over 2000 medarbejdere og ledere i Erhvervsministeriets departement og syv styrelser i forhold til bl.a. rekruttering, organisationsudvikling, personaleadministration og -jura.