Centre


Direktion
Direktør Jakob Hald Vicedirektør Bitten Thorgaard Vicedirektør Jacob Schaumburg-Müller Mette Rose Skaksen
       
Direktør
Jakob Hald
E-mail

CV

Vicedirektør
Bitten Thorgaard Sørensen
E-mail

CV

Vicedirektør

Jacob Schaumburg-Müller
E-mail

Vicedirektør

Mette Rose Skaksen
E-mail

       
 

Bjarne Bach Østergaard 

 

Administrationssekretariat (ADM)
Kontorchef Bjarne Bach Østergaard

 • Økonomistyring
 • Ledelsesinformation
 • It og sikkerhed – herunder ansvaret for IT-projektstyring i styrelsen
 • Styrelsens resultatkontrakt
 • Service 
 • Indkøb
 • Kontakt til Koncern HR
 • Varetage styrelsens webudvikling, webanalyse og webstatistik

Lene Milthers

 

Direktionssekretariat (DS)
Kontorchef Lene Milthers

 • Direktionsbetjening, herunder direktionsmøder, direktionsseminarer, chefmøder og chefseminarer
 • Koordinering og kvalitetssikring af ministerbetjening
 • EU-koordination i styrelsen
 • Strategiske projekter
 • HR- og organisationsudvikling 
 • Betjening af Konkurrencerådet og det rådgivende udvalg
 • Projektkoordinering
 • Interne kurser i ministerbetjening og projektmodellen 

 


Hanne Arentoft 

 

Center for Kommunikation (KOM)
Kommunikationschef Hanne Arentoft 
 
 • Pressehåndtering
 • Intern kommunikation
 • Styrelsens generelle formidling herunder præsentationer og sprog
 • Information til forbrugere, virksomheder og offentlige myndigheder om forbruger- og konkurrenceforhold
 • Styrelsens tilstedeværelse på sociale medier
 • Formidling af praksis i Forbrugerklagenævnet
 • Producere indhold til den offentlige forbrugerportal Forbrug.dk og til andre webløsninger
 • Forberedelse og afvikling af fællesmøder
 • Koordinering af indhold på intranettet
 • Vedligehold på hjemmesider og intranetFlemmings Steen Nielsen 

 

Forbrugerpolitisk Center (FORCE)
Kontorchef Flemming Steen Nielsen

 • Medvirke til at nytænke policytiltag og initiativer på styrelsens projekter
 • Nytænke styrelsens formidlingsformer
 • Nytænke politikudvikling og initiativer på tværs af styrelsens projekter
 • Styrke styrelsens arbejde med evidensbaseret politikudvikling fx gennem konkrete eksperimenter
 • Udvikle politikoplæg, lovforslag og regeludstedelse på forbrugerområdet
 • Betjene minister, departement og folketing med besvarelse af konkrete forespørgsler
 • Varetage generelle internationale opgaver på forbrugerområdet
 • Forbruger Europa

Niels Enemærke 

 

Center for Markedsanalyser og Økonomi (MØK)
Kontorchef Niels Enemærke

 • Tværgående analyser af konkurrence- og forbrugerforhold.
 • Markedsanalyser
 • Økonomisk kvalitetssikring, sparring og vejledning på konkurrenceområdet
 • Økonomisk metodeudvikling
 • Vedligeholdelse af tværgående økonomisk viden
 • Chief economist working group

Tine Rønde

 

 

Konkurrencejuridisk Center (KJUR)
Kontorchef Tine Rønde

 • Lovforslag og regeludstedelse på konkurrenceområdet 
 • Juridisk sparring i konkurrencesager 
 • Peer review i rådssager  
 • Generel vejledning og forebyggelse på konkurrenceområde 
 • Internationalt samarbejde på konkurrenceområdet
 • Juridisk metodeudvikling
 • Vejledning om forvaltningsloven og offentlighedsloven
 • Forberedelse af konkurrencemøder
 • Interne kurser i konkurrenceret og forvaltningsret

Søren Bo Rasmussen 

 

Konkurrencecenter for Medier, Tele og Fusioner (MTF)
Kontorchef Søren Bo Rasmussen

 • Håndhævelse af fusionskontrolreglerne i alle brancher. Herudover håndhævelse af konkurrenceloven, markedsovervågning og sekretariatsbetjening af Konkurrencerådet, ministerbetjening samt udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet vedrørende følgende brancher:
  • Medier
  • Tele
  • Sport
  • Underholdning og kultur
  • Forlagsvirksomhed


 
Louise Kastfelt

 

Konkurrencecenter for Detailhandel, Industri, Primære erhverv og Sundhed (DIPS)
Kontorchef Louise Kastfelt

 • Håndhævelse af konkurrenceloven, markedsovervågning og sekretariatsbetjening af Konkurrencerådet, ministerbetjening samt udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet vedrørende følgende brancher:
  • Fødevarer
  • Landbrug
  • Industri
  • Sundhed og Medicoindustri
  • Detailhandel (dagligvarehandel, specialhandel mv.)

FOTO PÅ VEJ

 

 

Konkurrencecenter for Byggeri, Energi og Transport (BET)
Kontorchef Jens Gormsen 

 • Håndhævelse af konkurrenceloven, markedsovervågning og sekretariatsbetjening af Konkurrencerådet, ministerbetjening samt udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet vedrørende følgende brancher:
  • Transport (skibsfart, fly, bus, tog mv.)
  • Infrastruktur (havne, lufthavne, skinner mv.)
  • Energi
  • Miljø (affald og spildevand)
  • Skovbrug
  • Bygge og anlæg
  • Auto


Michael Riis           

 

Konkurrencecenter for Service, IT og det Finansielle område (SIF)
Kontorchef Michael Christian Høg Riis

 • Håndhævelse af konkurrenceloven og betalingstjenesteloven. Markedsovervågning og sekretariatsbetjening af Konkurrencerådet, ministerbetjening samt udarbejde høringssvar på konkurrenceområdet vedrørende følgende brancher:
  • Service
  • IT
  • Finans
  • Forsikring
  • Betalingstjenester
  • Tilsyn med betalingskortgebyrer efter betalingstjenesteloven

Stefan Kobbernagel

 

 

Center for Efterforskning og Karteller (EKA)
Kontorchef Stefan Kobbernagel

 • Kartelefterforskning
 • Efterforskningsstrategi
 • Planlægning og koordinering af kontrolundersøgelser
 • Leniency
 • Samarbejde med SØK
 • Metodeudvikling inden for kartelområdet
 • Straffesager på konkurrenceområdet
 • Vejledning om retssikkerhedsloven
 • Internationalt samarbejde om karteller

Kenneth Skov Jensen 

 

Center for offentlig konkurrence (OK)
Kontorchef Kenneth Skov Jensen

 • Lovforslag og regeludstedelse på udbudsområdet
 • Analyser og politikoplæg om offentlig konkurrence
 • Information og vejledning om udbudsreglerne
 • Udbud.dk
 • Offentlig-privat samarbejde
 • OPP

Tone Madsen

 

Center for vand (VAND)
Kontorchef Tone Madsen

 • Fastsættelse af økonomiske rammer for vandselskaber
 • Benchmarking på vandområdet
 • Kommunale indberetninger i forbindelse med udlodning og vederlag fra vandselskaber

Mogens Hansen 

 

Sekretariatet for Stormrådet og de private ankenævn (SPA)
Afdelingschef Mogens Hansen

 • Sekretariat for Stormrådet
 • Administration af og regeludstedelse i forbindelse med oversvømmelses-, stormflods- og stormfaldsordningen.
 • Vejledning af borgere og virksomheder
 • Klagebehandling af stormflodssager
 • Administration af tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager
 • Håndtering af stormafgift.
 • Forvaltning af oversvømmelses- og stormflodspuljen samt stormfaldspuljen.
 • Sekretariatsbetjening af Ankenævnet på Energiområdet, Ankenævn for finansieringsselskaber og Ankenævn for Bedemandsbranchen

Andreas Weidemann

 

Louise ChristophersenSekretariat for Forbrugerombudsmanden (FO) 

Forbrugerombudsmanden (FO) er en selvstændig myndighed, som sekretariatsbetjenes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Kontorchef Andreas Weidemann
Kontorchef Louise Christophersen • Generel tilsynsmyndighed med overholdelse af markedsføringsloven og anden civilretlig forbrugerbeskyttende lovgivning
 • Konkrete markedsføringssager, projekter m.v.
 • Forhandling af vejledninger og retningslinjer
 • Førelse af straffesager og civile retssager ved domstolene
 • Særlig tilsynsmyndighed med en række forbrugerbeskyttende love
 • Internationalt tilsynssamarbejde om ulovlig grænseoverskridende markedsføringSidst opdateret:   3. januar 2019