Om os

Styrelsen på nettet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har flere indgange, hvis du gerne vil følge med i det, vi offentliggør. Du finder os både på nettet og på de sociale medier. De råd og nævn, som styrelsen sekretariatsbetjener, har egne websteder. Få et overblik her.

Kfst.dk – Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens primære hjemmeside indeholder nyheder og informationer om konkurrence- og forbrugerforhold, offentlig konkurrence og vandforsyning.

Forbrug.dk – den offentlige forbrugerportal
Bliv klogere på dine rettigheder som forbruger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag forbrug.dk.

Forbrugerombudsmanden.dk
Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der primært fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning.

ForbrugerEuropa.dk
Forbruger Europa hjælper dig ved køb over grænserne i EU og er en del af et europæisk netværk af forbrugercentre.

Energianke.dk – Ankenævnet på energiområdet
Ankenævnet er et privat klagenævn, der behandler klager over køb og levering fra energiforsyningsvirksomheder.

Naturskaderaadet.dk - Naturskaderådet
Naturskaderådet er et uafhængigt råd, der afgør sager om stormflod, stormfald, tørke og oversvømmelser fra søer og vandløb.

Udbud.dk – udbudsportalen for offentlige udbud
Udbud.dk giver et overblik over offentlige opgaver i udbud. Det giver leverandører en nem adgang til offentlige udbud og myndighedernes indkøbsplaner.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen

Følg med i nyheder og offentliggørelser fra hele styrelsens resort.

facebook logo     linkedin logo     

Forbrug.dk

Få nyheder og aktuelle forbrugerråd fra den offentlige forbrugerportal forbrug.dk.

facebook logo