Om os

Styrelsen på nettet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har flere indgange, hvis du gerne vil følge med i det, vi offentliggør. Du finder os både på nettet og på de sociale medier. De råd og nævn, som styrelsen sekretariatsbetjener, har egne websteder. Få et overblik her.

Styrelsen på sociale medier

Du kan følge styrelsen og vores talspersoner på LinkedIn, Facebook og Twitter.
Styrelsen på sociale medier

Kfst.dk – Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens primære hjemmeside indeholder nyheder og informationer om konkurrence- og forbrugerforhold, offentlig konkurrence og vandforsyning.

Forbrug.dk – den offentlige forbrugerportal
Bliv klogere på dine rettigheder som forbruger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag forbrug.dk.

Forbrugerombudsmanden.dk
Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der primært fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning.

ForbrugerEuropa.dk
Forbruger Europa hjælper dig ved køb over grænserne i EU og er en del af et europæisk netværk af forbrugercentre.

Energianke.dk – Ankenævnet på energiområdet
Ankenævnet er et privat klagenævn, der behandler klager over køb og levering fra energiforsyningsvirksomheder.

Stormraadet.dk - Stormrådet
Stormrådet er et uafhængigt råd, der afgør sager om stormflod, stormfald og oversvømmelser fra søer og vandløb.

Udbud.dk – udbudsportalen for offentlige udbud
Udbud.dk giver et overblik over offentlige opgaver i udbud. Det giver leverandører en nem adgang til offentlige udbud og myndighedernes indkøbsplaner.