Om os

Opgaver, mål og styring

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet. Vi laver lovforberedende arbejde og ministerbetjening. På en række områder er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen politisk uafhængig.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opgaver

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bidrager til udvikling af ny politik og regulering. Styrelsen analyserer markedsforhold ud fra både konkurrence- og forbrugervinkler, kommer med anbefalinger og formidler information til forbrugere og virksomheder. Derudover udarbejder vi analyser af offentligt privat samarbejde og vejleder om udbudsreglerne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver konkurrencelovgivningen. Styrelsen opsporer og griber ind over for overtrædelser af konkurrenceloven, vurderer større fusioner og informerer og vejleder virksomheder om reglerne.

Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forsyningssekretariatet fastsætter blandt andet økonomiske rammer og effektiviseringskrav for drikke- og spildevandsselskaber.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bidrager til udvikling af ny forbrugerpolitik og regulering, analyserer markedsforhold samt formidler forbrugerinformation til forbrugere og virksomheder.

Sekretariatsbetjening

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Forbrugerombudsmanden, Forbruger Europa, Forum for Offentligt-Privat Samarbejde, Stormrådet og Ankenævnet på Energiområdet. 

Læs om styrelsen på nettet

Læs om råd og nævn

Resultatkontrakt

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indgår årligt en resultatkontrakt med Erhvervsministeriet. Kontrakten beskriver målsætninger og udfordringer for de kommende år og indeholder konkrete mål, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal nå i løbet af året.

Resultatkontrakten skal sikre og forbedre styringsdialogen mellem departementet og styrelsen ved at sætte fokus på strategisk vigtige indsatsområder.
Se resultatkontrakter.

Årsrapport

Målopfyldelsen af resultatkontrakten afrapporteres årsrapporten. Se årsrapporter

 

Sidst opdateret:   23. september 2021