Strategi og værdier

Vores strategi skaber en klar ramme for vores arbejde. Strategien bliver omsat til konkrete årlige mål for både styrelsen og de enkelte centre.

kfst

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde tager afsæt i følgende strategiske indsatsområder:

    • Effektiv og moderne myndighed
    • Styrket politikudvikling
    • Høj faglighed
    • Godt samspil med omverden

Mission: Velfungerende markeder

På et velfungerende marked konkurrerer virksomhederne effektivt med hinanden, både om private og offentlige opgaver, mens forbrugerne træffer oplyste valg og er aktive på markedet.

Vision: Vækst og høj forbrugervelfærd

Vækst i produktivitet og indkomster handler først og fremmest om, at skabe mere værdi med de ressourcer vi har, bl.a. gennem effektiv konkurrence. En høj forbrugervelfærd betyder, at forbrugerne oplever glæde og tilfredshed ved de varer og ydelser, de køber. Forbrugerne kan begå sig let og trygt på markedet og forstår de ydelser, de betaler for.

Læs mere i nedenstående strategi om, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bidrager til at skabe mere velfungerende markeder, vækst og høj forbrugervelfærd.

Hvis forbrugervelfærden er høj, kan forbrugerne få varer og tjenesteydelser i den kvalitet, pris og mængde, der opfylder deres behov. Velfungerende markeder understøtter en høj forbrugervelfærd.

Læs vores strategi (PDF)

 

Sidst opdateret: 15. maj 2018