Om os

Strategi og værdier

Vores strategi skaber en klar ramme for vores arbejde. Strategien bliver omsat til konkrete årlige mål for både styrelsen og de enkelte centre.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde tager afsæt i følgende strategiske indsatsområder:

  • Effektiv og moderne myndighed
  • Styrket politikudvikling
  • Høj faglighed
  • Godt samspil med omverden

Mission: Velfungerende markeder

På et velfungerende marked konkurrerer virksomhederne effektivt med hinanden, både om private og offentlige opgaver, mens forbrugerne træffer oplyste valg og er aktive på markedet.

Vision: Vækst og høj forbrugervelfærd

Vækst i produktivitet og indkomst handler først og fremmest om at skabe mere værdi med de ressourcer, vi har, bl.a. gennem effektiv konkurrence.

En høj forbrugervelfærd betyder, at forbrugerne oplever glæde og tilfredshed ved de varer og ydelser, de køber. Forbrugerne kan begå sig let og trygt på markedet og forstår de ydelser, de betaler for.

Gode vækstvilkår og høj forbrugervelfærd stiller krav om, at markederne er velfungerende.

 

Sidst opdateret: 17. november 2021