Dokumentation og vurdering af pålidelighed

Enhed for pålidelighedsvurdering

Enhed for pålidelighedsvurdering udarbejder vejledende udtalelser ved udbud og kontrakter, hvor en virksomhed, der er omfattet af en udelukkelsesgrund, ønsker at dokumentere pålidelighed.

Gældende pr. 1. januar 2023

Krav til pålidelighedsvurdering

Offentlige ordregivere skal indhente vejledende udtalelser til vurdering af pålidelighed i offentlige udbud, hvor en virksomhed er omfattet af en udelukkelsesgrund og ønsker at dokumentere sin pålidelighed.

 

På denne side kan du finde en vejledning, skemaer og guides til, hvordan du som ordregiver skal anmode styrelsen om en vejledende udtalelse, og hvordan du som virksomhed kan afgive dokumentation for pålidelighed

Offentlige ordregivere & virksomheder

Find skemaer og guides her

Her finder du skemaer og guides i reglerne om dokumentation og vurdering af pålidelighed.

 

Se guide til ordregivere

 

Se guides til virksomheder

Indholdsoversigt 

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du generelle spørgsmål og svar omkring de nye krav til vurdering af pålidelighed og dokumentation.

 

En pålidelighedsvurdering er en vurdering af, om en virksomhed, der er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, har truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at dokumentere sin pålidelighed.

Hvis en virksomhed i tilstrækkelig grad kan dokumentere sin pålidelighed, så kan ordregiver ikke udelukke virksomheden fra en igangværende udbudsprocedure eller bringe en igangværende kontrakt til ophør.

Alle offentlige ordregivere, der i forbindelse med offentlige udbud, konstaterer, at en virksomhed er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, skal anmode om en vejledende udtalelse, når

  1. Virksomheden ønsker at dokumentere sin pålidelighed, og
  2. Virksomheden har udsigt til at få en kontrakt tildelt, blive prækvalificeret eller  allerede har fået tildelt kontrakten

 

Det følger af udbudsloven § 138, stk. 1., 2. pkt., at offentlige ordregivere er forpligtet til at indhente og afvente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, hvorvidt en virksomheds dokumentation for pålidelighed er tilstrækkelig i henhold til udbudslovens § 138, stk. 3.

Ordregivere er desuden forpligtet til indsamle og indsende den nødvendige dokumentation fra virksomheden, som skal lægges til grund for styrelsens vejledende udtalelse.

Nej, ordregiver er ikke forpligtet til at foretage en indledende undersøgelse af materialet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer ordregiver til at fremsende materialet, så snart den samlede dokumentation er modtaget fra virksomheden. Ordregiver kan gennemgå materialet sideløbende med, at det behandles hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, således at det ikke forlænger den samlede sagsbehandlingstid.

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan man finde vejledning i form af:

  • Korte guides der giver en hurtig indføring i reglerne for, hvordan ordregivere skal indhente pålidelighedsvurderinger, og virksomheder kan dokumentere pålidelighed.
  • Skemaer der kan anvendes af ordregivere, når de skal anmode om en vejledende udtalelse og til virksomheder, når de vil afgive dokumentation for pålidelighed.
  • Et spørgsmål/svar-modul (FAQ) om reglerne for pålidelighedsvurderinger og vejledende udtalelser.

Styrelsen kan desuden kontaktes på e-mail ep@kfst.dk, som er knyttet til Enhed for pålidelighedsvurdering.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.