Dokumentation og vurdering af pålidelighed

Skemaer og guide til virksomheder

Her finder du skemaer og en guide, som er relevante for virksomheder der ønsker at dokumentere pålidelighed.

Virksomheders ret til at dokumentere pålidelighed

Hvis en virksomhed viser sig at være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde i udbudsloven, kan eller skal ordregiver udelukke virksomheden i en offentlig udbudsproces eller under en igangværende kontrakt. Udbudsloven giver i den situation virksomheden ret til at dokumentere pålidelighed og dermed undgå udelukkelse.

Læs mere under gældende regler
Kontakt

Brug for hjælp til reglerne?

Enhed for pålidelighedsvurdering yder generel vejledning om reglerne.

Har du brug for konkret rådgivning, skal du søge juridisk bistand. Du kan fx gå til din virksomheds juridiske afdeling eller en advokat. 

Skriv til os på: ep@kfst.dk

Dokumentation for pålidelighed skal påvise, hvorvidt og hvordan virksomheden har gennemført foranstaltninger i praksis.

Dokumentationen fra virksomheden skal muliggøre, at en ordregiver og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan vurdere og konstatere, hvorvidt foranstaltningerne er nye for virksomheden, og hvordan foranstaltningerne er implementeret i virksomhedens drift. Dokumentation kan være interne mailudvekslinger, samarbejdsaftaler med eksterne parter, ansættelseskontrakter, uddannelsesmaterialer, interne kontrolprocedurer mv.

Virksomheden skal således fremlægge dokumentation for processen omkring gennemførelse af foranstaltningerne (procesdokumentation), og dokumentationen for selve initiativet eller tiltaget, der udgør foranstaltningen (initiativdokumentation).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller skemaer til rådighed for virksomheder, der ønsker at dokumentere pålidelighed. Skemaerne kan bidrage til at alle nødvendige informationer bliver samlet og oplyst.   

Gå til skema til dokumentation af pålidelighed (docx)

Gå til skema til dokumentation af pålidelighed vedr. gæld til det offentlige (docx)

Skemaerne til virksomheder findes tilsvarende på engelsk. 

Gå til gå til engelske versioner af skemaer til virksomheder

Hvis en virksomhed har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, kan virksomheden fx dokumentere pålidelighed ved at:

  1. fremvise dokumentation på, at den forfaldne gæld er betalt, eller
  2. fremvise en indgået aftale mellem det offentlige og virksomheden om en afviklingsordning, som er overholdt.

I begge tilfælde skal Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kunne verificere størrelsen af den forfaldne gæld, samt det beløb som virksomheden har betalt eller har indgået en afviklingsordning om, eller at den forfaldne gæld er betalt.

Dokumentationen kan komme fra et offentligt organ. Det kunne fx være et skærmbillede fra virksomhedens Skattekonto, hvor saldo, dato, CVR nr. og virksomhedens navn bør fremgå.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet et skema til brug for virksomheder, som står i en situation, hvor de skal dokumentere pålidelighed i forbindelse med ubetalt, forfalden gæld til det offentlige:

Gå til skema til dokumentation af pålidelighed vedr. gæld til det offentlige (docx)

Skemaet til virksomheder findes tilsvarende på engelsk - gå til engelsk version

Virksomhedens dokumentation for pålidelighed kan forelægges på dansk eller engelsk.

Nej. Styrelsen vurderer alene, om virksomheden i tilstrækkelig grad har dokumenteret sin pålidelighed.

Det er ordregivers ansvar at foretage en vurdering af, hvorvidt en virksomhed er omfattet af en udelukkelsesgrund. Styrelsen vurderer ikke hvorvidt ordregivers beslutning om, at virksomhed er omfattet af en udelukkelsesgrund er korrekt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.