Dokumentation og vurdering af pålidelighed

Skema og guide til ordregivere

Her finder du en guide og et skema som er relevante for ordregivere, der skal anmode om en vejledende udtalelse.

Udbudsloven §138, stk. 1, 2.pkt

Ordregivers pligt til at indhente en vejledende udtalelse

En ordregiver kan eller skal udelukke en virksomhed i en offentlig udbudsproces eller kontraktperiode, hvis virksomheden viser sig at være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde i udbudsloven. Udbudsloven giver i den situation virksomheden ret til at dokumentere sin pålidelighed i forsøget på at undgå udelukkelse.

Inden ordregiver foretager den endelige vurdering om udelukkelse, er ordregiveren forpligtet til at anmode om og afvente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

Læs mere i Gældende regler
Kontakt

Brug for hjælp til reglerne?

Ved yderligere spørgsmål kan Enhed for pålidelighedsvurdering kontaktes på mail.

 

Skriv til os på: ep@kfst.dk

En ordregiver kan først anmode Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en vejledende udtalelse, når følgende forhold alle gør sig gældende i udbudsprocessen:

  1. Ordregiver har vurderet, at en virksomhed er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde. Virksomheden har enten udsigt til at få kontrakten tildelt, ordregiver har vurderet, at det er nødvendigt at indhente dokumentation for at proceduren gennemføres korrekt, eller ordregiver har en igangværende kontrakt med virksomheden,
  2. Ordregiver har meddelt virksomheden, at den er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, og anmodet om, at virksomheden fremlægger dokumentation for pålidelighed, og 
  3. Ordregiver har modtaget virksomhedens dokumentation for pålidelighed

Nej, ordregiver er ikke forpligtet til at foretage en indledende undersøgelse af materialet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer ordregiver til at fremsende materialet, så snart den samlede dokumentation er modtaget fra virksomheden. Ordregiver kan gennemgå materialet sideløbende med, at det behandles hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, således at det ikke forlænger den samlede sagsbehandlingstid.

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan man finde en vejledning, guides, skemaer og en samling af ofte stillede spørgsmål.

Vejledning og guides

Vejledningen giver en grundig indføring i vurdering af pålidelighed. De kortere guides giver et kort overblik over reglerne for, hvordan ordregivere skal indhente pålidelighedsvurderinger, og hvordan virksomheder kan dokumentere pålidelighed. 

Skemaer

Skemaerne kan anvendes af ordregivere, når de skal anmode om en vejledende udtalelse, og af virksomheder når de vil afgive dokumentation for pålidelighed.

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål og svar om pålidelighedsvurderinger og vejledende udtalelser.

Få svar om vurdering af pålidelighed - gå til ofte stillede spørgsmål 

Enhed for pålidelighedsvurdering, som er knyttet til konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, kan desuden kontaktes på ep@kfst.dk.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.