Vejledning

Vejledning om vurdering af pålidelighed

Denne vejledning indeholder en gennemgang af reglerne og processerne omkring indhentelse af vejledende udtalelser til vurdering af virksomheders pålidelighed i udbud, hvor en virksomhed er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde og ønsker at dokumentere pålidelighed.

Vejledningen har til formål at hjælpe offentlige ordregivere og virksomheder, når virksomheder ønsker at dokumentere pålidelighed, og når ordregivere skal indhente en vejledende udtalelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Vejledningen er opbygget som et opslagsværk, og inddelt i følgende kapitler: 

  • Kapitel 1 introducerer til vejledningens form og formål.
  • Kapitel 2 behandler retten til at dokumentere pålidelighed og uddyber dermed hvilke virksomheder og i hvilke situationer reglerne om dokumentation af pålidelighed gælder.
  • Kapitel 3 gennemgår virksomhedens og ordregivers rolle og ansvar i forbindelse med vurderingen af virksomheders pålidelighed samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde med vejledende udtalelser.
  • Kapitel 4 er rettet mod virksomheder og behandler, hvilke betingelser virksomheder skal indfri for at kunne vurderes pålidelige.
  • Kapitel 5 er rettet mod virksomheder og omhandler, hvilken form for dokumentation virksomheden skal samle og indsende for at dokumentere pålidelighed.

De enkelte kapitler kan læses og benyttes hver for sig alt efter vejledningsbehov.

Senest opdateret 24. februar 2023