Vejledning

Guide: Dokumentation af pålidelighed

Som virksomhed har du ret til at dokumentere din pålidelighed, hvis en offentlig ordregiver vurderer, at din virksomhed er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde.

Hvis en ordregiver vurderer, at din virksomhed er omfattet af en udelukkelsesgrund, har ordregiver pligt til
at meddele dig herom samt anmode om, at din virksomhed fremlægger dokumentation for pålidelighed.