Øvrige nyheder

Nye pligter for ordregivere og virksomheder der modtager finansiel støtte fra lande uden for EU

Fra og med den 12. oktober 2023 får tilbudsgivende virksomheder pligt til at anmelde udenlandsk finansiel støtte, når de byder på offentlige udbud med en forventet kontraktværdi på mindst 250 mio. euro. Dette fremgår af de nye EU-regler om udenlandske subsidier, som også indfører flere procespligter for ordregivere.

Virksomheder – ny anmeldelsespligt

Fra og med den 12. oktober 2023 skal tilbudsgivende virksomheder til at informere om de modtager eller har modtaget finansiel støtte fra lande uden for EU. Finansiel støtte omfatter her: 

  • Overførsler af midler eller forpligtelser, fx kapitaltilførsler og lån
  • Afkald på indtægter, fx skattefritagelser, og/eller
  • Levering/køb af varer og tjenesteydelser

Anmeldelsespligten gælder for alle virksomheder, når de afgiver tilbud på en offentlig opgave med en forventet kontraktsum på mindst 250 mio. euro og som er offentliggjort den 12. juli 2023 eller senere og med tilbudsfrist den 12. oktober 2023 eller senere. Pligten gælder uanset om den er nævnt i en udbudsbekendtgørelse eller ej.

Hvis en virksomhed har modtaget finansiel støtte på over på 1 mio. euro, skal virksomheden angive yderligere information om disse bidrag. Dette vil fremgå af den formular, som er stillet til rådighed af Kommissionen. 

Anmeld finansiel støtte via formular 

Anmeldelsen sker konkret ved at en virksomhed indhenter en formular på EU-Kommissionens hjemmeside, udfylder den og sender den til ordregiver sammen med tilbuddet på en given opgave. Ordregiver er derefter ansvarlig for at videresende formularen til Kommissionen, som vil undersøge om der er tale om subsidier der fordrejer konkurrencen om den aktuelle kontrakt. 

Formularen kan findes på som bilag II til gennemførelsesforordning 2023/1441 og virksomheder opfordres til at tage kontakt til Kommissionen, når de skal til at udfylde en formular.

Hent bilag II til gennemførelsesforordning 2023/1441(pdf)


Offentlige ordregivere – nye procespligter

Siden den 12. juli 2023 har offentlige ordregivere været forpligtet til at oplyse om virksomheders nye anmeldelsespligt i udbudsbekendtgørelsen ved udbud med en kontraktværdi over 250 mio. euro. Fra den 12. oktober 2023 stilles der yderligere krav om, at: 

  • Ordregiver skal modtage de udfyldte anmeldelsesblanketter fra tilbudsgivende virksomheder, samle dem og videresende dem til Kommissionen, og
  • Ordregiver skal afvente Kommissionens sagsbehandling, førend en tildeling af kontrakt kan gennemføres. 

En indledende undersøgelse tager op til 20 arbejdsdage. Vurderer Kommissionen at der behov for en tilbundsgående undersøgelse, kan sagsbehandlingen tage op til 90 arbejdsdage yderligere. Ordregiver kan tildele kontrakten til en virksomhed inden Kommissionen har færdiggjort en tilbundsgående undersøgelse, så længe det ikke er den vindende virksomhed, der er genstand for den tilbundsgående undersøgelse.

Da de nye krav alene gælder ved udbud med en kontraktværdi over 250 mio. euro, vil det berøre et fåtal af danske ordregivere, vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det skyldes at der i 2022 var seks danske EU-udbud med en kontraktværdi på over 250 mio. euro.

Yderligere information

EU´s forordning om udenlandske subsidier blev vedtaget de. 14. december 2022 ((EU) 2022/2560) som supplement til de eksisterende statsstøtteregler om håndtering af konkurrencefordrejning på det indre marked forårsaget af udenlandske subsidier.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forventer at offentliggøre en informationsportal primo oktober om de nye regler og krav. Indtil da kan man finde information i Kommissionens FAQ og selve forordningen.

Gå til Kommissionens Q&A vedrørende udenlandske subsidier

Hent forordning (EU) 2022/2560 af 14. december 2022 (pdf)

Spørgsmål om forordningen eller hvordan formularer skal udfyldes eller sendes kan stilles til Kommissionen pr. e-mail.

Kontakt Kommissionen på: GROW-FSR-PP-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.