Skip navigation

Udbudsloven - Vejledning om udbudsreglerne

29. januar 2016

Vejledning

Med udbudsloven, som trådte i kraft 1. januar 2016,  er der både kommet nye muligheder og mere klare rammer for, hvordan du tilrettelægger et udbud. Vejledningen gennemgår udbudsreglerne ud fra et praktisk perspektiv. Opbygningen af indholdet er udformet, så det kan læses i sin helhed eller anvendes som et opslagsværk.

Udbudsloven sætter rammerne for, hvordan offentlige ordregivere skal købe ind. Intentionen med en dansk udbudslov er at sikre den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler gennem en effektiv konkurrence om opgaverne.

Bemærk, at vejledning om udbudsreglerne fra januar 2016 p.t. er under opdatering. Opdateringen går navnlig ud på ajourføring i forhold til lovændringer og nyeste retspraksis. Der kan derfor være afsnit i vejledningen, som ikke længere er retvisende.