Vejledning

Udbudsloven - Vejledning om udbudsreglerne

Med udbudsloven, som trådte i kraft 1. januar 2016,  er der både kommet nye muligheder og mere klare rammer for, hvordan du tilrettelægger et udbud. Vejledningen gennemgår udbudsreglerne ud fra et praktisk perspektiv. Opbygningen af indholdet er udformet, så det kan læses i sin helhed eller anvendes som et opslagsværk.

Den 1. juli 2022 trådte en række ændringer af udbudsreglerne i kraft (se mere her). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om udbudsreglerne er derfor under opdatering. Vi har valgt at lade vejledningerne være tilgængelige på hjemmesiden, selv om de i en periode ikke vil være fuldt ud dækkende eller korrekte, da de anvendes dagligt af mange brugere. Indtil videre kan vejledningerne derfor kun anvendes under iagttagelse af, at ændringerne i Lov nr. 884 af 21-06-2022 ikke er indarbejdet. Vi fjerner denne advarselstekst  i takt med, at de enkelte vejledninger bliver opdateret.

Udbudsloven sætter rammerne for, hvordan offentlige ordregivere skal købe ind. Intentionen med en dansk udbudslov er at sikre den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler gennem en effektiv konkurrence om opgaverne.

Rettelsesblad

Rettelsesbladet udgør en mindre opdatering, da der er fundet enkelte fejl og afsnit med behov for yderligere supplering. En mere omfattende opdatering, med inddragelse af retspraksis mv., afventer den igangværende evaluering af udbudsloven, da den kan afstedkomme lovændringer.

Hent rettelsesbladet til Udbudsloven - Vejledning om udbudsreglerne