Vejledning

Udbudsloven - Vejledning om udbudsreglerne

Med udbudsloven, som trådte i kraft 1. januar 2016,  er der både kommet nye muligheder og mere klare rammer for, hvordan du tilrettelægger et udbud. Vejledningen gennemgår udbudsreglerne ud fra et praktisk perspektiv. Opbygningen af indholdet er udformet, så det kan læses i sin helhed eller anvendes som et opslagsværk.

Udbudsloven sætter rammerne for, hvordan offentlige ordregivere skal købe ind. Intentionen med en dansk udbudslov er at sikre den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler gennem en effektiv konkurrence om opgaverne.

Rettelsesblad

Rettelsesbladet udgør en mindre opdatering, da der er fundet enkelte fejl og afsnit med behov for yderligere supplering. En mere omfattende opdatering, med inddragelse af retspraksis mv., afventer den igangværende evaluering af udbudsloven, da den kan afstedkomme lovændringer.

Hent rettelsesbladet til Udbudsloven - Vejledning om udbudsreglerne