Pressemeddelelse

Yderligere fem virksomheder får bøde for kartelsamarbejde i regi af Nye Visioner

Fem virksomheder har erkendt, at de har overtrådt konkurrenceloven ved at indgå i aftaler om priser og kundedeling i regi af forretningskonceptet Nye Visioner. Konkurrencerådet har tidligere udstedt bøder til fem andre virksomheder for kartelsamarbejde i regi af Nye Visioner.

De virksomheder, som nu har fået bøder, er:

• NYE Visioner v/Jens Dahlsgaard
• Nye Visioner v/Dorthe Ribergaard Vinther
• NYE Visioner v/Stina Duevang
• NYE Visioner v/Pia Ulsing
• NYE Visioner v/Bjarke Elbert

Virksomhederne betaler bøder på mellem 6.000 og 64.000 kroner for at have indgået aftaler om priser og deling af kunder i regi af forretningskonceptet Nye Visioner. Forskellen på størrelsen af bøderne skyldes blandt andet, at de afhænger af virksomhedernes omsætning. Overtrædelserne er sket i perioder, som strækker sig fra knap et år til godt fem år.

Forretningskonceptet Nye Visioner udbyder blandt andet kurser inden for personlig planlægning og effektivitet, mødeledelse, stressforløb og cheftræningsforløb. Udvikleren af Nye Visioner stiller mod provision konceptet til rådighed for en række virksomheder, som herefter bliver partnervirksomheder i Nye Visioner.

I efteråret 2022 har fem andre virksomheder erkendt at have indgået ulovlige aftaler om priser og deling af kunder i regi af Nye Visioner. Disse fem andre virksomheder har fået bøder mellem 10.000 og 90.000 kroner for deres overtrædelser.

Alle ti bøder i sagskomplekset er begrænset af, at bøden højst kan udgøre 10 procent af den enkelte virksomheds omsætning i det regnskabsår, der går forud for en afgørelse. Derudover er der i alle ti tilfælde givet samarbejdsrabat, blandt andet fordi partnerne har erkendt at have overtrådt konkurrenceloven og har samarbejdet om sagens opklaring og afgørelse.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøger fortsat, om flere virksomheder er omfattet af ulovlige aftaler i regi af Nye Visioner. Hvis undersøgelserne fører til, at Konkurrencerådet træffer afgørelse og/eller udsteder flere bøder, vil det blive offentliggjort.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

De fem bødevedtagelser

NYE Visioner v/Jens Dahlsgaard

  • Har accepteret en bøde på 64.000 kroner.
  • Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra januar 2016 til april 2021

Nye Visioner v/Dorthe Ribergaard Vinther

  • Har accepteret en bøde på 31.000 kroner.
  • Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra juni 2019 til maj 2021

NYE Visioner v/Stina Duevang

  • Har accepteret en bøde på 48.000 kroner.
  • Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra maj 2020 til april 2021

NYE Visioner v/Pia Ulsing

  • Har accepteret en bøde på 6.000 kroner.
  • Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra januar 2016 til maj 2021

NYE Visioner v/Bjarke Elbert

  • Har accepteret en bøde på 39.000 kroner.
  • Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra juni 2019 til april 2021

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.