Job

Talent- og kompetenceudvikling

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lægger vi vægt på at have succesfulde medarbejdere i udvikling. Vi tilbyder derfor både kurser og kompetenceudviklingsforløb. Der er også mulighed for at blive udpeget som specialist eller ekspert.

Interiøret på en arbejdsplads

Introduktionsprogram

Når du bliver tilbudt ansættelse hos os, får du en digital pre- og onboarding, som blandt andet består af en række e-læringsforløb, som introducerer dig til arbejdet i en styrelse. Når du starter, har vi lavet et introduktionsprogram klar til dig for at give dig en god og tryg start. På den måde vil du hurtigere føle dig hjemme i styrelsen og vores arbejdsopgaver.

Mentorordning

Alle nye medarbejdere har tilknyttet en mentor i den første tid som vejledning og støtte. Det vil ofte være mentoren, der oplærer i sagsgange og processer. Vi finder en mentor, som passer til dig, hvad enten du er nyuddannet eller mere erfaren. 

Kurser og kompetenceudvikling

Alle medarbejdere har ansvar for løbende at udvikle deres kompetencer, sådan at du kan løse dine arbejdsopgaver med en høj kvalitet og med gode resultater. Vi tilbyder en række interne og eksterne kurser, som kan være med til at styrke dine kompetencer. I statens elektroniske kursus-univers, Campus, er der over 100 e-læringsmoduler om fx huske- og læseteknik, business-sprogtræning, intro til offentlighedsloven og meget mere. Når du er nyansat, er nogle af kurserne obligatoriske, fordi det i nogle stillinger er en væsentlig del af oplæringen. 

Trivsels- og udviklingssamtaler 

Som medarbejder har du løbende dialog med din personaleleder om din trivsel og udvikling. Det sker fx på ugentlige 1:1 møder. Hvert år holder vi en medarbejderudviklingssamtale, hvor du drøfter resultater, trivsel og udvikling med din leder samt en såkaldt "minimus", som giver mulighed for en årlig løndrøftelse. Når du har været ansat i tre år, bliver du inviteret til en trivsels- og udviklingssamtale med et direktionsmedlem, og derefter hvert andet år. Formålet med samtalerne er at give medarbejderne mu­lighed for dialog med et direktionsmedlem om trivsel, kompetencer og udviklingsmuligheder hos os.​

Talentudviklingsforløb

Det er vores mål, at vores medarbejdere er succesfulde, kvalificerede og udvikler sig løbende. Du har mulighed for at blive udpeget til et forløb for talentfulde medarbejdere med potentiale for at udvikle faglige eller personlige kompetencer med strategisk betydning for styrelsen. Forløbet vil primært fokusere på at styrke dine personlige kompetencer.

Specialist- og ekspertspor

Vores medarbejdere skal løbende være de dygtigste i Danmark til at beherske de lovområder, som styrelsen er ansvarlig for. Derfor har vi etableret en karrierevej, hvor medarbejdere kan udpeges til at indtage en funktion som specialist eller ekspert. Formålet med karrierevejen er at give et klart signal om, at der er en anden karrierevej end ledelse, der kan give anerkendelse, status og belønning. Vi ønsker at styrke fagligheden og skabe gode udviklingsmuligheder for medarbejdere, der i særlig grad investerer i at blive dygtige til deres faglige disciplin, og som dermed får en særlig ekspertise inden for styrelsens kerneopgaver.

Forfremmelse

I styrelsen ønsker vi, så vidt det er muligt, at forfremme medarbejdere. Det, synes vi, er en fordel for styrelsens opgavevaretagelse og giver medarbejdere udviklingsmuligheder. Vi har derfor udarbejdet en række pejlemærker for at skabe gennemsigtighed omkring, hvilke faglige og personlige kompetencer vi lægger vægt på for at blive forfremmet. For at blive forfremmet skal du som medarbejder have både personlige og faglige kompetencer på et højt niveau for at komme i betragtning til en forfremmelse.

Coaching

Vi har i huset en ekstern coach fast tilknyttet, hvor du har mulighed for at få et individuelt coachingforløb. Du er selv med til at tilrettelægge fokus i forløbet, så det kommer til at styrke dig i dit arbejde. Det kunne fx være omkring emner som præsentationsteknik, organisering af dit arbejde eller personlig gennemslagskraft.

Lederudvikling

I styrelsen prioriterer vi udvikling af ledergruppen højt for at sikre den bedste resultatskabelse. Vi arbejder derfor både med individuel udvikling af de enkelte ledere og med udvikling af den samlede ledergruppe.