Job

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som arbejdsplads

Som medarbejder i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er du med til at fremme vækst og høj forbrugervelfærd. Vi tilbyder et udfordrende og meningsfuldt job, hvor du opnår resultater sammen med kolleger, der deler dine ambitioner.

Hvis du studerer, kan vi tilbyde et studierelevant job. Hos os kan du få en rigtig god viden og indsigt i arbejdet i en myndighed og arbejde helt tæt på de politiske processer. Kvalifikationer, som du kan bruge på dit studie og i din karriere. Som student indgår du i den daglige opgaveløsning, samtidig med at du får mulighed for at bidrage med din viden fra din uddannelse. En hel del af vores medarbejdere har startet deres karriere som studenter, og der er gode muligheder for at få en fast stilling hos os efter endt studie.

Der er også mulighed for at blive elev i Erhvervsministeriet. Som elev får du en kontoruddannelse med speciale i offentlig administration med stort kendskab til opgaverne i en af ministeriets styrelser eller departementet.

Vi tilrettelægger din uddannelse sådan, at du kommer til at arbejde med en lang række forskellige opgaver og forskellige faglige områder. Undervejs i uddannelsen er du på 13-15 ugers skoleophold – og også typisk med på en studietur til Bruxelles, hvor du får kendskab til arbejdet i EU.

God ledelse bidrager til at fastholde, udvikle og tiltrække gode medarbejdere og er et fundament for stærke faglige resultater. Vi har fokus på lederudvikling for den enkelte leder, så dine kompetencer inden for personaleledelse og fagområder hele tiden kan udvikle sig. Vi prioriterer også udvikling for vores ledergrupper samlet, så kollegaskabet styrkes, og lederne kan bruge hinanden til sparring og erfaringsudveksling. Vi arrangerer derfor løbende en række kurser og arrangementer for vores ledere, og du har derfor rigtig god mulighed for at opbygge et netværk med dine ledelseskollegaer fra Erhvervsministeriet.

En del af vores ledere er startet i Erhvervsministeriet som medarbejdere – nogle har været her helt fra deres studietid. Vi har stort fokus på talentudvikling af de medarbejdere, der kan og vil ledelse. Blandt andet udvælger vi hvert år medarbejdere med ledelsespotentiale til forløbet ”talent-for-ledelse”, der klæder medarbejdere på til overgangen fra at være medarbejder til at blive leder.

I Erhvervsministeriet har du også mulighed for en international karriere som udstationeret i EU. En udstationering er en særegen mulighed for at komme helt tæt på de internationale politiske processer, blive stillet overfor udfordrende arbejdsopgaver og skabe et internationalt netværk. Arbejdet i Bruxelles giver en indsigt i de europæiske beslutningsprocesser, der kan være svære at lære på afstand, og som kan bruges på en lang række af ministeriets områder.