Job

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ledelsesprincipper

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fokus på god ledelse, trivsel, motivation og samarbejdsrelationer.

God ledelse er afgørende for styrelsens resultatskabelse og for, at lederen kan skabe resultater gennem sine medarbejdere. 

Styrelsens mission er at skabe mere velfungerende markeder i Danmark som grundlaget for, at styrelsen kan bidrage til en stærk og holdbar vækst og høj forbrugervelfærd i Danmark. Særlige strategiske indsatsområder i de kommende år er:

  • Styrket politikudvikling
  • Høj faglighed,
  • Effektiv og moderne myndighed
  • Godt samspil med omverdenen

Realiseringen heraf bygger blandt andet på seks centrale styrelsesværdier: Kvalitet, resultater, arbejdsglæde, hjælpsomhed, udsyn og samspil.

Styrelsens ledelsesprincipper

Styrelsens ledelsesprincipper siger noget om, hvad du som medarbejder kan forvente af din leder. Vi deler ledelsesprincipperne med Erhvervsministeriet. 

Resultatskabende

Jeg sætter barren højt og sørger for, at vi levere resultater, der gør en forskel for vores omverden. 

Retning

Jeg sætter retning ved at prioritere og kommunikere klart om opgavernes strategiske ophæng. 

Faglighed

Jeg sikrer, at kvaliteten i opgaveformuleringen er høj, og at vi udøver god embedsmandsskik. 

Anerkendelse

Jeg udviser tillid og skaber motivation gennem klar forventningsafstemning, lærende feedback og inddragelse. 

Engagement

Jeg brænder for vores opgaver, giver handlerum og italesætter vigtigheden af det, vi laver. 

Læring 

Jeg understøtter, at medarbejderne udvikler sig og giver plads til, at vi lærer af hinandens fejl. 

Udfordre

Jeg stiller løbende spørgsmål til, hvordan arbejdsopgaver og processer kan udvikles og løses på bedre måder. 

Helhedssyn

Jeg inddrager ny indsigt i opgaveløsningen og understøtter det gode samarbejde på tværs - såvel internt som eksternt.