Skip navigation

Talent- og kompetenceudvikling

 

medarbejdere

Introduktionsprogram

Som ny i styrelsen vil du gennemgå et introduktionsprogram, for at sikre en god og tryg start. På den måde vil du hurtigere føle dig hjemme i styrelsen og vores arbejdsopgaver.

Mentorordning

Alle nye medarbejdere har tilknyttet en mentor i den første tid som vejledning og støtte, og det vil ofte være mentoren, der oplærer i sagsgange og processer. For erfarne medarbejdere er det også en mulighed for at udvikle sine kompetencer.

Intern rokeringsordning

Medarbejdere har mulighed for at rokere internt til et andet center, for at stifte bekendtskab med nye opgavetyper. Denne mulighed kan du drøfte med din chef, eller melde dig ind i den årlige ”ønske-om-rokering”-runde i slutningen af året.

Kurser

Vi tilbyder en række interne og eksterne kurser, som kan være med til at styrke dine kompetencer.  For nyansatte er nogle af kurserne obligatoriske, fordi det i nogle stillinger er en væsentlig del af oplæringen.

Talentudviklingsforløb

Du har mulighed for at blive udpeget til et forløb for talentfulde medarbejdere med potentiale for at udvikle faglige eller personlige kompetencer med strategisk betydning for styrelsen. Forløbet vil primært fokusere på at styrke dine personlige kompetencer.

Forfremmelse

I styrelsen ønsker vi, så vidt det er muligt, at forfremme medarbejdere. Det synes vi er en fordel for styrelsens opgavevaretagelse og giver medarbejdere udviklingsmuligheder. Vi har derfor udarbejdet en række pejlemærker for at skabe gennemsigtighed omkring, hvilke faglige og personlige kompetencer vi lægger vægt på for at blive forfremmet.

Coaching

Vi har i huset en ekstern coach fast tilknyttet, hvor du har mulighed for at få et individuelt coachingforløb. Du er selv med til at tilrettelægge fokus i forløbet, så det kommer til at styrke dig i dit arbejde. Det kunne fx være omkring emner som præsentationsteknik, organisering af dit arbejde eller personlig gennemslagskraft.

Trivsels- og udviklingssamtaler i KFST

Som et supplement til personaleledernes dialog med medarbejderne om deres trivsel og udvikling på fx 1:1 møder, MUS og Mini-MUS, inviteres alle medarbejdere til en trivsels- og udviklingssamtale med et direktionsmedlem, når de har været ansat i styrelsen i 3 år og derefter hvert andet år.

Samtalerne afholdes skiftevis med en vicedirektør og direktøren, således at 3 års samtaler afholdes med en vicedirektør, 5 års samtaler med direktøren, 7 års samtaler med en vicedirektør, 9 års samtaler med direktøren og så fremdeles.

Formålet med samtalerne er at give medarbejderne mu­lighed for dialog med et direktionsmedlem om trivsel, kompetencer og udviklingsmuligheder i KFST.​

Lederudvikling

I styrelsen prioriterer vi udvikling af ledergruppen højt, for at sikre den bedste resultatskabelse. Vi arbejder derfor både med individuel udvikling af de enkelte ledere og med udvikling af den samlede ledergruppe.

> Se styrelsens ledelsesprincipper