Fødevarehandelsloven

Erklæring

Køber kan anmode om, at leverandøren afgiver en erklæring om, hvorvidt leverandøren har en årlig omsætning på mere end 350 millioner euro. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en standardformular, som leverandøren kan anvende til at afgive erklæringen.