Fødevarehandelsloven

Klageformular

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til opgave at håndhæve reglerne i fødevarehandelsloven. Hvis du som leverandør oplever at blive udsat for urimelig handelspraksis, kan du klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.