Fødevarehandelsloven

Klageformular

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til opgave at håndhæve reglerne i fødevarehandelsloven. Hvis du som leverandør oplever at blive udsat for urimelig handelspraksis, kan du klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Klage kan indgives via en digital klageformular, som du finder her:

Her kan du indsende en klage

Du kan hente mere information om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens håndtering af klager i vores vejledning om fødevarehandelsloven.