Udbud

Datasæt om EU-udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udbudsdatabase giver adgang til struktureret data om danske EU-udbud. Dataene kan anvendes til informationssøgning og analyser mv.

Databasen er baseret på formelle udbudsdokumenter fra offentlige ordregivere, som de er forpligtet til at offentliggøre undervejs i udbudsprocessen på Europa-Kommissionens platform Tenders Electronic Daily (TED). Her er særligt tale om udbudsbekendtgørelser og bekendtgørelser om kontraktindgåelse.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemgår og kvalitetssikrer løbende offentliggjorte udbudsbekendtgørelser og bekendtgørelser om indgåede kontrakter. Du kan læse mere styrelsens kortlægning af udbudsdatasættet i variabelbeskrivelsen, kapitel 2. I variabelbeskrivelse indgår også en revisionsprotokol, som viser versionshistorikken og offentliggørelsestidspunkterne for styrelsens udbudsdata.

Datasættet opdateres 1 gang årligt med ny og kvalitetssikret data.

Har du input eller spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om tilgængelighedsoptimering af databasen eller andet, er du altid velkommen til at kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på mail.

SKRIV TIL CENTER FOR OFFENTLIG KONKURRENCE

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.

Artikler om udbud

Se alle artikler